Search for dissertations about: "coronary circulation"

Showing result 1 - 5 of 37 swedish dissertations containing the words coronary circulation.

 1. 1. Coronary Reactive Hyperemia

  University dissertation from Clinical Sciences, Lund University

  Author : Göran Olivecrona; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; t-PA; P2Y1-receptors; Hypothermia; Coronary; Reactive hyperemia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Reaktiv hyperemi är ett cirkulationsfysiologiskt fenomen som har varit en gåta för den moderna fysiologin de sista hundra åren. Reaktiv hyperemi är det initialt kraftigt ökade blodflödet som uppstår till en vävnad eller ett organ efter att blodflödet under en tid varit avstängt. READ MORE

 2. 2. Innervation and Functional Aspects of Neuropeptides in the Coronary Circulation

  University dissertation from Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Author : Ole Saetrum Opgaard; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunohistochemistry.; mRNA; receptors; ET-B; ET-A; endothelin; substance P; calcitonin gene-related peptide; vasoactive intestinal peptide; acetylcholine; NPY; ATP; noradrenaline; nerves; sensory; parasympathetic; sympathetic; veins; Coronary; arteries; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nätverk av nervtrådar påvisades kring koronara artärer och vener från marsvin och människa. Medelst immunhistokemiska metoder demonstrerades olika signalsubstanser i anknytning till dessa nervtrådar och i olika delar av kärlväggen (endotelet, media, adventitia), och det påvisades hur vissa av dessa substanser var lokaliserade i samma vesikler av ovan nämnda nervtrådar. READ MORE

 3. 3. Aspects of central integrative and efferent mechanisms in cardiovascular reflex control

  University dissertation from Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Author : Göran Wennergren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1975]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Afferent Pathways; physiology; Animals; Arteries; physiology; Blood Circulation; Blood Pressure; Brain; physiology; Cats; Chemoreceptor Cells; physiology; Coronary Circulation; Coronary Vessels; physiology; Efferent Pathways; physiology; Electric Stimulation; Female; Heart; innervation; physiology; Heart Rate; Hypothalamus; physiology; Male; Pressoreceptors; physiology; Reflex; Sympathetic Nervous System; physiology; Ventricular Function;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Coronary artery bypass surgery without extracorporeal circulation

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery

  Author : Jenny Vedin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiopulmonary bypass; off pump; hemodynamics; myocardial damage; inflammation; hemostasis; cognitive function;

  Abstract : Introduction: Coronary artery bypass surgery with extracorporeal circulation is associated with a systemic inflammatory response syndrome that contributes to morbidity and mortality. Aortic cross clamping and cardioplegic arrest induces an ischemic insult to the heart and is a risk factor for neurological injury. READ MORE

 5. 5. Factors Affecting Coronary Flow in Children

  University dissertation from Department of Paediatrics, Lund University

  Author : Elhadi Aburawi; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; cardiopulmonary bypass; transthoracic Doppler echocardiography; coronary flow; Pediatri; endothelial dysfunction; C-reactive protein; Medicin människa och djur ; Pediatrics; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Factors Affecting Coronary Flow in Children Elhadi H. Aburawi, MD, MSc, FRCPI, FRCPCH Division of Paediatric Cardiology, Department of Paediatrics, Lund University, Sweden Abstract Background: A number of inborn and exogenous factors influence the flow and function of the coronary arteries with possible consequences on the cardiovascular risk. READ MORE