Search for dissertations about: "counter-myth"

Found 1 swedish dissertation containing the word counter-myth.

  1. 1. Satanic Feminism : Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture

    Author : Per Faxneld; Erik af Edholm; Peter Jackson; Henrik Bogdan; Stockholms universitet; []
    Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Satanism; feminism; gender; esotericism; witches; Lilith; theosophy; socialism; homosexuality; gothic; decadence; romanticism; counter-reading; counter-myth; History of Religion; religionshistoria;

    Abstract : Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den förbjudna frukten. Tanken på kvinnan som Satans utvalda är framträdande under stora delar av kristendomens historia. Under 1800-talet kom feminister att börja läsa denna misogyna tradition motvalls. READ MORE