Search for dissertations about: "countryside"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the word countryside.

 1. 1. German second home owners in the Swedish countryside on the internationalization of the leisure space

  University dissertation from Umeå, Östersund : Department of Social and Economic Geography, Umeå University and European Tourism Research Institute (ETOUR), Mid-Sweden University

  Author : Dieter K Müller; Umeå universitet.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tourism; second homes; countryside; Sweden; Germany; tourist motivation; innovation diffusion; integration; gentryfication; GIS;

  Abstract : Between 1991 and 1996 the number of German second home owners in Sweden increased from about 1,500 to more than 5,500. The purpose of this thesis is to give a comprehensive description and analysis of the German cottage purchases in Sweden, 1991-96. READ MORE

 2. 2. Socio-economic dynamics in sparse regional structures

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Örjan Pettersson; Umeå universitet.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Northern Sweden; Norrland; Sparsely populated areas; Countryside; Rural change; Regional development; Forestry; Population; Welfare; Glesbygd-- Sverige -- Norrland; Regional utveckling-- Sverige -- Norrland; Norrland-- sociala förhållanden; Norrland-- ekonomiska förhållanden;

  Abstract : The aim of the thesis is to describe and analyse socio-economic changes in northern Sweden. Focus is on the period 1985-2000. READ MORE

 3. 3. Images of Work and Love The Dynamics of Economy and Emotions on the Big Screen in Sweden and Mexico 1930–1955

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Rosalía Guerrero Cantarell; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work; Romantic Love; Modernity; Emotional capital; Worthiness; Respectability; Ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : This thesis studies the intertwinement of economy and emotions within the context of modernity. By investigating how work and romantic love interact in fiction films from the period 1930 to 1955, I seek to shed light on how two cultural practices that might normally be assumed to belong to separate dimensions of life – the economic and the emotional – are actually closely connected to each other. READ MORE

 4. 4. The Argolid under Roman rule (31 BC - AD 600)

  University dissertation from Classical archaeology and ancient history

  Author : Renée Forsell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; power structures; social structure; Christianisation; religious life; trade; subsistence; settlement patterns; Western Argolid; Southern Argolid; Methana; Troizenia; Epidaurea; Late Roman Greece; Argolid; Roman Greece; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar det grekiska landskapet Argolis på östra Peloponnesos och vissa aspekter av livet där under drygt 600 år av romersk överhöghet. I området har man från den tiden funnit lämningar av städer, byar, villor och gårdar så väl som speciella anläggningar för framställning av olivolja, vin och keramik, dessutom badanläggningar, akvedukter, stenbrott, hamnar, vägar, byggnader av religiös karaktär, samt gravar. READ MORE

 5. 5. Fields of Green and Gold : Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf

  University dissertation from Lund University

  Author : Erik Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political ecology; Tourism; Leisure; Rural Planning; Golf;

  Abstract : Fields of Green and Gold är en multipel fallstudie som analyserar placeringen och etableringen av två storskaliga, berömda och påkostade golfanläggningar för att därigenom undersöka den exklusiva golfens politiska ekologi. De fall som studeras är Bro Hof Slott Golf Club i Upplands-Bro - som öppnade 2007 - och Trump International Golf Links Scotland i Aberdeenshire - som öppnade 2012. READ MORE