Search for dissertations about: "cover estimates"

Showing result 1 - 5 of 191 swedish dissertations containing the words cover estimates.

 1. 1. Boreal vegetation responses to forestry as reflected in field trial and survey data and the quality of cover estimates and presence/absence in vegetation inventory

  Author : Johan Bergstedt; Per Milberg; Göran Ståhl; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Boreal forest; cutting intensity; scarification; cover estimates; presence absence; Terrestrial ecology; Terrestisk ekologi;

  Abstract : Den här avhandlingen belyser hur avverkning och markberedning påverkar markfloran i den svenska barrskogen. Dessutom utvärderas två inventeringsmetoder som används inom växtekologin. READ MORE

 2. 2. Particulate phosphorus accumulation and net retention in constructed wetlands receiving agricultural runoff : Critical analysis of factors affecting retention estimates

  Author : Karin Johannesson; Karin Tonderski; Stefan Weisner; Uno Wennergren; Ben Surridge; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phosphorus retention; constructed wetlands; agriculture; sampling strategy;

  Abstract : Övergödning är ett allvarligt miljöproblem, som bland annat orsakar omfattande blomningar av alger och blågrönbakterier. I söt- och brackvatten är fosfor ofta det mest begränsande näringsämnet för dessa organismer, varför en minskning av fosfortillförseln är nödvändig för att nå förbättringar. READ MORE

 3. 3. Resolvent Estimates and Bounds on Eigenvalues for Schrödinger and Dirac Operators

  Author : Alexandra Enblom; Vladimir Kozlov; Ari Laptev; David Krejcirik; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spectral theory; Schrödinger operators; polyharmonic operators; Dirac operators; non-self-adjoint perturbations; complex potential; estimation of eigenvalues; Carleman inequalities; Hardy inequalities;

  Abstract : This thesis concerns the spectral theory of Schrödinger and Dirac operators. The main results relate to the problems of estimating perturbed eigenvalues. The thesis is based on four papers.The first paper focuses on the problem of localization of perturbed eigenvalues for multidimensional Schrödinger operators. READ MORE

 4. 4. Global-Scale Modelling of the Land-Surface Water Balance : Development and Analysis of WASMOD-M

  Author : Elin Widén-Nilsson; Sven Halldin; Chong-yu Xu; Lars-Christer Lundin; Jens Christian Refsgaard; Uppsala universitet; []
  Keywords : Hydrology; Global; Water balance; Runoff; Regionalisation; Model uncertainty; Multi-objective; Parameter; Evaluation criteria; Routing; Climate change; Hydrologi;

  Abstract : Water is essential for all life on earth. Global population increase and climate change are projected to increase the water stress, which already today is very high in many areas of the world. The differences between the largest and smallest global runoff estimates exceed the highest continental runoff estimates. READ MORE

 5. 5. Probabilistic modeling for positioning applications using inertial sensors

  Author : Manon Kok; Thomas Schön; Fredrik Gustafsson; Gabriele Bleser; Linköpings universitet; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : In this thesis, we consider the problem of estimating position and orientation (6D pose) using inertial sensors (accelerometers and gyroscopes). Inertial sensors provide information about the change in position and orientation at high sampling rates. READ MORE