Search for dissertations about: "creativity burnout job satisfaction lived experience clinical group supervision general psychiatric"

Found 1 swedish dissertation containing the words creativity burnout job satisfaction lived experience clinical group supervision general psychiatric.

  1. 1. Psychiatric nurses' view of nursing care, clinical supervision and individualised care : interventions on a dementia and on a general psychiatric ward

    University dissertation from Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

    Author : Agneta Berg; [2000]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; creativity; job satisfaction; lived experience; clinical group supervision; general psychiatric care; Psychiatric nurses; dementia care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Psykiatriska vårdares erfarenheter av omvårdnad, grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad på en avdelning för vård av gravt dementa personer och på en allmänpsykiatrisk avdelning. Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka vårdarnas upplevelse av omvårdnadsarbetet samt betydelsen och effekterna av införandet av systematisk klinisk grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad. READ MORE