Search for dissertations about: "customer-orientation"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the word customer-orientation.

 1. 1. Managing Customer Knowledge. Towards Market Orientation and Innovation in an Automotive Organisation

  Author : Fredrik Dahlsten; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; customer knowledge; market orientation; customer orientation; innovation;

  Abstract : There is a business potential in creating and delivering unique customer value, and for that reason organisations put significant resources in their search for customer knowledge. The need for deepened customer knowledge is emphasised by market uncertainty, development of business models based upon relationships, and continuous striving for differentiation and innovation. READ MORE

 2. 2. From PowerPoints to Reality - Managing Strategic Change in the Paper Packaging Industry

  University dissertation from Lund University LTH

  Author : Malin Olander Roese; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strategic Change; Customer Orientation; Innovation; Longitudinal Case Study; Paper Packaging Industry;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den viktigaste frågan för många företag handlar om att trygga långsiktig och framgångsrik utveckling. Men hur säkerställer man ett företags framtid när efterfrågan förändras och kostnaderna för produktionen bara ökar? Hur hanterar man teknikutvecklingen och ändrade maktförhållanden i värdekedjan? Svaren på dessa frågor är ofta nytänkande, innovation och en stark kundorientering. READ MORE

 3. 3. The Change from Feature Focus to Customer Focus in Packaging Development

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Annika Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Individual Organizational Learning; Packaging Development; Customer Orientation; Perspective Change; Teknik; Technological sciences; Customer Value; Action Research; Innovation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Skogs- och pappersindustrin är några av Sveriges mest betydande industrier. Mycket av det producerade pappret används till förpackningar och papper har under lång tid varit det dominerande materialet i förpackningsindustrin; en annan viktig industri i Sverige. READ MORE

 4. 4. Globalisation and Competitive Sustenance of Born Global : Evidence from Indian knowledge-intensive service industry

  University dissertation from Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Author : Nishant Kumar; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early internationalisation of firms; Indian knowledge-intensive born global firms; capability-based view; international entrepreneurship; entrepreneurial orientation; organisational learning; customer orientation; Business Administration; företagsekonomi;

  Abstract : The survival and sustained competitiveness of born global firms constitute a complex and dynamic process that evolves under conditions of disruptive change and pervasive uncertainty. To date, whereas much of the research in the area has focused on the early and rapid internationalisation stages of the development of born global firms, it is not clear how these firms manage to survive the challenges of the early internationalisation stage and gain a sustainable competitive position in the global economy. READ MORE

 5. 5. Towards a new business paradigm - A study of the paper packaging industry

  University dissertation from Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Malin Olander Roese; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : An organization aiming to survive on a more challenging or changing market has to adapt or fundamentally change the way it is doing business. For the Swedish forest products industry, and more specifically the paper packaging industry, the market challenges range from saturated home markets, competing materials and increasing production costs, to growth of new markets and more powerful actors in the retail supply chain. READ MORE