Search for dissertations about: "decorin"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the word decorin.

 1. 1. Biosynthesis of decorin and glypican glycosaminoglycan chains

  University dissertation from Mats Jönsson, BMC C13 Lund University, 221 84 LUND

  Author : Mats Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Metabolism; Biochemistry; phosphorylation; biosynthesis; glycosaminoglycan; decorin; glypican; Biokemi; metabolism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om biosyntesen av proteoglykaner. Dessa består av en proteindel som har långa kedjor av sockermolekyler bundna till sig. Det finns huvudsakligen två typer av sockerkedjor, kondroitinsulfat och heparansulfat, som båda tillverkas på en identisk fyra molekyler lång sockerkedja. READ MORE

 2. 2. The role of leucine-rich repeat glycoproteins/proteoglycans in the assembly of collagen matrices

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Liz Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reumatologi; muskelsystem; Skelett; decorin; Collagen; fibromodulin; extracellular matrix; lumican; collagen fibrillogenesis; Skeleton; rheumatology locomotion; muscle system; Biochemistry; Biokemi; Metabolism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bindväv är samlingsnamnet på de vävnader som bygger upp ben, brosk, senor, ligament, tänder, hud m.m. Bindväven utgör kroppens stomme och bidrar med stödjande och elastiska funktioner samt ger skydd åt kroppen både på utsidan och åt de inre organen. READ MORE

 3. 3. Collagen VI - Molecular Assembly and Interactions

  University dissertation from Charlotte Wiberg, Dep of Cell and Molecular Biology, BMC Plan C12, SE-221 84 Lund, Sweden

  Author : Charlotte Wiberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical biology; extracellular matrix; glycosaminoglycan; proteoglycan; collagen; biglycan; decorin; Klinisk biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den forskning som presenteras här bygger på studier av ett antal beståndsdelar i bindväv vars funktioner är i stort sett helt okända. Bindväv finns i många strukturer i människokroppen; brosk, senor, skelett, blodkärlens väggar, hud, stödjevävnad runt olika organ etc. READ MORE

 4. 4. Biosynthesis of Dermatan Sulphate. Enzymatic mechanism and role of cytokines

  University dissertation from Kerstin Tiedemann, Dept of Cell and Molecular Biology, Box 94, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Kerstin Tiedemann; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dermatan sulphate; 4-O-sulfotransferase; Co-polymeric structure; biglycan; decorin; Biochemistry; Biokemi; C5-epimerase; Metabolism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Dermatansulfat liksom kondroitinsulfat är ogrenade kolhydratkedjor som består av aminosockret N-acetylgalaktosamin samt uronsyrorna (sockersyrorna), glukuronsyra eller iduronsyra i repeterande enheter om par två och två. Dessa kedjor, som dessutom är bundna med en esterbindning till aminosyran serin på en proteinstam, kan bestå av nästan ett par hundra modifierade socker. READ MORE

 5. 5. Biglycan as a modulator of fibrous connective tissue

  University dissertation from Ellen Tufvesson, BMC, C13, Lund University, 221 84 Lund

  Author : Ellen Tufvesson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; biglycan decorin fibroblast interleukin-1beta migration proteoglycan structure tumour necrosis factor-alpha; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bindväven är kroppens stomme och fungerar som stödjevävnad i alla organ, som t ex lunga, samt i hud, ben mm. I bindväven finns olika typer av celler beroende på vilken slags vävnad det är. Den forskning som presenteras här berör fibrös bindväv. READ MORE