Search for dissertations about: "defence"

Showing result 1 - 5 of 638 swedish dissertations containing the word defence.

 1. 1. Antipredator defence in butterflies

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Martin Olofsson; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Antipredator defence; Bird; Crypsis; Predator; Predator-prey interaction; Prey-attack behavior; Butterfly; Deimatic behavior; Eyespots; Startle display; zoologisk ekologi; Animal Ecology;

  Abstract : Predation exerts a potent selection mechanism and has resulted in a suite of antipredation adaptations encompassing morphological and behavioral traits in prey. In butterflies, several such traits appear to be directed towards birds which are considered as one of their major predators. READ MORE

 2. 2. The Europeanization of Defence Industry Policy

  University dissertation from Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Malena Britz; Stockholms universitet.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Europeanization; europeanisation; defence industry; defence industry policy; equipment supply; arms supply; arms; Sweden; France; The United Kingdom; European integration theory; new institutional organisation theory;

  Abstract : Drawing from both European integration theory and new institutional organisation theory, this study investigates the Europeanization of the defence industry policy area from 1989-2001, with a special focus on developments in Sweden. Among other things, the study shows how a European defence industry market has begun to emerge as an industrially-led but politically-sanctioned process, made possible through a re-structuring of the defence industry at the same time as European rules have been created in order to facilitate the common production of defence equipment. READ MORE

 3. 3. Transatlantic defence industry integration - Discourse and action in the organizational field of the defence market

  University dissertation from Stockholm : EFI

  Author : Martin Lundmark; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; defence industry; defence market; organizational field; discourse; integration; institutional logic; driving forces; inhibitors; military-industrial complex; transatlantic; technology transfer; Försvarssystem; Military Technology;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Public Private Business Models for Defence Acquisition - A Multiple Case Study of Defence Acquisition Projects in the UK

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Thomas Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Defence transformation; military logistics; supply chain; support chain; defence acquisition; Business Model; Public Private Participation; Cooperation and Partnership; Value-for-Money; performance; risk; multiple case study; misalignment; transformation av försvaret; militär logistik; försörjnings- och underhållskedja; försvarsanskaffning; affärsmodell; offentlig privat samverkan; valuta för pengarna; prestation; multipel fallstudie; inkonsekvens;

  Abstract : Alltsedan det kalla kriget slutade har försvarssektorn, framförallt militär logistik och försvarsmaterielanskaffning, genomgått en genomgripande transformation. Flera faktorer har bidragit till transformationen: förändringar i länders och organisationers försvars- och säkerhetspolitik; reducerade försvarsbudgetar; deltagande i fredsbevarande och fredsframtvingande operationer; erfarenheter från dessa operationer, inte minst inom logistikområdet; den revolutionära utvecklingen inom Informations- och Kommunikationsteknologin; utvecklandet av nya koncept inom företagande och affärslogistik; samt förändringar in den europeiska lagstiftningen avseende offentlig upphandling. READ MORE

 5. 5. Europeanization and Governance in Defence Policy : The Example of Sweden

  University dissertation from Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Arita Eriksson; Stockholms universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanization; europeanisation; governance; defence policy; Sweden; European Union; EU; ESDP; policy process; policy analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This thesis explores the Swedish Europeanization process with respect to defence policy with the help of analytical tools from policy analysis. The time period studied is 1999–2004. READ MORE