Search for dissertations about: "deliberate self-harm"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words deliberate self-harm.

 1. 1. Deliberate self-harm : characteristics, clinical correlates and interventions

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Author : Hanna Sahlin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Background: Deliberate self-harm (DSH) and nonsuicidal self-injury (NSSI) are serious global health problems prevalent among both community and clinical samples. Several studies have suggested that aggression towards others may be a clinically relevant correlate in self-harming individuals, but the association is still unclear. READ MORE

 2. 2. Deliberate self-harm patients in the emergency department : clinical and epidemiological studies

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

  Author : Katarina Bilén; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Each year approximately ten million people deliberately harm themselves and one million people commit suicide across the world. Deliberate self-harm (DSH) is a major cause of individual suffering and a burden on the healthcare system. READ MORE

 3. 3. Metabolic alterations in patients with self-inflicted aggressive behaviour

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Sofie Westling; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aggression; insulin; glucose; glucagon; deliberate self-harm; IL-1beta; leptin; suicide attempt.;

  Abstract : Self-inflicted aggressive behaviour is a cross diagnostic phenomenon of major clinical relevance in psychiatric setting. Accumulating evidence speaks for a role of metabolic and immunological factors in aggressive behaviour. READ MORE

 4. 4. Characteristics of Self-Injury in Young Adolescents: Findings from Cross-Sectional and Longitudinal Studies in Swedish Schools

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Jonas Bjärehed; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Non-suicidal self-injury; NSSI; Deliberate self-harm; DSH; Adolescents; cluster analysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens titel: Självskadebeteende bland ungdomar: resultat från tvärsnitts- och longitudinella studier i svenska skolor. Självskadebeteende bland ungdomar (exempelvis när någon skär, bränner eller slår sig själva, eller avsiktligt åsamkar sig direkta skador på något annat sätt) har uppmärksammats som ett växande problem under de senaste årtiondena. READ MORE

 5. 5. Suicide Attempters - Drug Overdose Patterns and Ratings of Suicidality

  University dissertation from Psychiatry (Lund)

  Author : Anders Niméus; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical psychology; Psychiatry; cortisol; serotonin; Deliberate self-harm; suicide-risk assessment; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kan man förutse risk för suicid med psykiatriska skattningsskalor? Omkring 20.000 suicidförsök registreras varje år i Sverige. Denna siffra borde dock sannolikt vara högre, eftersom bara de individer som kommer i kontakt med sjukvården räknas. READ MORE