Search for dissertations about: "delusional states"

Found 3 swedish dissertations containing the words delusional states.

 1. 1. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  University dissertation from Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Author : Lennart Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; dream symbolism; neuroscience; delusional states; visual awareness; lucid dreaming; Phenomenology; dreaming; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vi tänker oss i allmänhet att vår upplevelse av drömmen är lik vår upplevelse av vår vakna verklighet i så måtto att drömmen presenterar sig som en värld som vi som drömmare tar för verklig och som vi på olika sätt interagerar med. I denna avhandling tittar jag närmare på denna uppfattning och granskar hur väl den harmonierar med vad vi nu anser oss veta om hur hjärnan/psyket fungerar under sömn och vaka. READ MORE

 2. 2. Information processing and expectations in delusion-proneness

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Author : Anaïs Louzolo; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : One of the most characteristic features of psychosis is delusional ideation. Delusions represent incorrect and inflexible beliefs that are not based on reality. It has been proposed that delusions may be secondary to impairments in reality monitoring. READ MORE

 3. 3. Cognitive and negative symptoms in schizophrenia : studies of patients and healthy controls using magnetic resonance imaging

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Author : Christoffer Rahm; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Schizophrenia is a severe psychiatric illness. It affects young people and often results in lifelong complications such as a distorted perception of reality, decreased cognitive ability and impairment in the realms of motivation and emotions. READ MORE