Search for dissertations about: "dementia social work"

Showing result 6 - 10 of 14 swedish dissertations containing the words dementia social work.

 1. 6. Municipal elderly care implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  University dissertation from Stockholm : Karolinska institutet

  Author : Karin Josefsson; Örebro universitet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Abstract : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. READ MORE

 2. 7. A Caregiver Perspective on Incorporating IT support into Dementia Care

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Maria Engström; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; caring science; dementia; IT; nursing; dementia care; information technology; job satisfaction; quality of care; diffusion of innovations; staff; relatives;

  Abstract : Aim: The overall aim of the present thesis was to describe and evaluate IT support in dementia care from the perspectives of staff and relatives. More specifically, it was to examine staff members’ satisfaction with work, life satisfaction and sense of coherence before and after increased IT support, to describe staff members’ opinions and perceptions of IT support during the process of implementation, to describe relatives’ opinions of IT support and to compare relatives’ perceptions of their irritations with care and life satisfaction before and after increased IT support. READ MORE

 3. 8. Morphological alterations in frontotemporal dementia

  University dissertation from Clinical Memory Research Unit, Lund University

  Author : Alexander Santillo; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; frontotemporal dementia; diffusion tensor imaging; von Economo neurons;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Frontotemporal demens är ett sjukdomstillstånd där nervceller i hjärnans pann- (“fronto”) och tinninglober (“temporal”) förtvinar, vilket leder till en tilltagande cellförlust och uttunning av hjärnbarken i dessa områden. Till skillnad från Alzheimers sjukdom, den vanligaste demenssjukdomen, leder frontotemporal demens i första hand inte till försämrat minne och orienteringsförmåga, utan till förändringar av personlighet och beteende hos den drabbade. READ MORE

 4. 9. Long-Term Ongoing Structured Support in Early Stage of Dementia: A Family Affair

  University dissertation from Sundsvall : Mittuniversitetet

  Author : Annika Kjällman Alm; Mittuniversitetet.; [2014]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Dementia; Next of kin; Relationships; Support group;

  Abstract : Demenssjukdomar drabbar mer än 35 miljoner människor världen över, en summa som kommer att fördubblas vart tjugonde år.   Demens är en global störning av intellektuella funktioner: förmågan att minnas försämras, och förmågor som att orientera sig i tid och rum, språklig förmåga, tankeprocesser som att gå från tanke till handling, problemlösande, utföra saker praktiskt och känna igen föremål. READ MORE

 5. 10. Subjective memory complaints. Relations to objective memory function, gender, personality, affective status and stress

  University dissertation from Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Author : Susanna Vestberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personality; memory complaints; memory clinic; mild cognitive impairment; depression; gender; anxiety; stress; neuropsychological tests; cortisol;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I mitt arbete som neuropsykolog vid minnesmottagningen på psykogeriatriska kli¬niken (numera VO kognitiv medicin) vid Universitetssjukhuset i Lund har jag träffat många patienter som beskrivit besvärande minnessvårigheter i sin vardag. Patienterna berättade om svårigheter att lära sig nya rutiner på arbetet, att komma ihåg namn eller var de hade lagt sina saker. READ MORE