Search for dissertations about: "democratisation of design"

Found 2 swedish dissertations containing the words democratisation of design.

 1. 1. Opening Up Design Engaging the Layperson in the Design of Everyday Products

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Guido Hermans; Umeå universitet.; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; democratisation of design; toolkits; 3D printing; layperson participation; post-phenomenology; research through design; design; design;

  Abstract : This dissertation in industrial design focuses on the gap between the context of design and the context of use. It aims to open up design to the layperson and investigate an active role for the layperson in the design of everyday products. READ MORE

 2. 2. Working with the Fogbow Design and Reconfiguration of services and Participation in E-Government

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Annelie Ekelin; Blekinge Tekniska Högskola.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media Technology; Medieteknik; Informatik; Information Systems; Participatory design; eGovernment; technoscience studies; Information Technology; e-government; e-democracy; Technoscience Studies; Informatics; 24-timmarsmyndigheten; serviceutveckling inom offentlig sektor; medborgarperspektiv;

  Abstract : Denna licenciat avhandling diskuterar bland annat regnbågars och dimbågars relevans som metaforer för tillgång till teknik. Vidare presenteras utvärderingar och studier samt reflektioner kring politik, utveckling av e-government och e-demokrati, även benämnd 24-timmarsmyndigheten. READ MORE