Search for dissertations about: "dendritic growth"

Showing result 1 - 5 of 64 swedish dissertations containing the words dendritic growth.

 1. 1. Functional Dendritic Materials using Click Chemistry Synthesis, Characterizations and Applications

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Per Antoni; KTH.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dendrimer; Dendron; Dendritic; Hyperbranched; Click; Chemistry; CuAAc; One-Pot; Multi-functional; Simultaneous; Honeycomb; Isoporous; MALDI; NMR; GPC; TGA; DSC; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Abstract : Förfrågan efter nya och mer avancerade applikationer är en pågående process vilket leder till en konstant utveckling av nya material. För att förstå relationen mellan en applikations egenskaper och dess sammansättning krävs full förståelse och kontroll över materialets uppbyggnad. READ MORE

 2. 2. Experimental brain tumors, dendritic cells and immunotherapy

  University dissertation from Lund University

  Author : Shorena Janelidze; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dendritic cell; interferon-γ; immunotherapy; Brain tumor;

  Abstract : Malignant astrocytomas are the most common primary tumors of the adult central nervous system. Surgical resection of tumor mass in combination with radiotherapy and chemotherapy is only palliative and there is a clear need for new and more effective therapeutic strategies. READ MORE

 3. 3. New approaches in synthesis and characterization of dendritic macromolecules based on bis-mpa

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Michael Malkoch; KTH.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; dendritic aliphatic polyeester; anhydride chemistry; divergent growth; dendronized polymers; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Phenotype and function of intestinal CD103+ dendritic cells

  University dissertation from Section for Immunology, Lund University

  Author : Elin Jaensson Gyllenbäck; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CD103; dendritic cell; CX3CR1; small intestine; MLN; CCR9; Vitamin A; retinoic acid;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vårt immunsystem består av ett nätverk av olika sorters celler och molekyler, vars uppgift är att försvara oss mot patogener (sjukdomsalstrande organismer) som till exempel virus och bakterier, medan det samtidigt måste tolerera proteiner och ämnen som finns naturligt i vår kropp. Immunsystemet kan delas upp i två delar; det medfödda (eller ospecifika) och det adaptiva (eller specifika) försvaret. READ MORE

 5. 5. Regulation of B cell function by plasmacytoid dendritic cells

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Huddinge

  Author : Cornelia Gujer; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dendritic cell;

  Abstract : Dendritic cells (DCs) are early sentinels of pathogen exposure and central in the initiation and orchestration of adaptive immune responses. Apart from the prominent role of DCs in the activation of T cells, DCs have been shown to influence humoral B cell mediated responses. READ MORE