Search for dissertations about: "diabetology"

Showing result 1 - 5 of 97 swedish dissertations containing the word diabetology.

 1. 1. Genetic Factors Contributing to Hypertension. With Emphasis on Hypertension in Type 2 Diabetes

  University dissertation from Community Medicine

  Author : Kristina Bengtsson Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; primary care; genetics; Hypertension; type 2 diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Högt blodtryck (hypertoni) och åldersdiabetes (typ 2 diabetes) är två av västvärldens vanligaste folksjukdomar, i Sverige är förekomsten ca 15% respektive 3,5%. Båda tillstånden ger upphov till hjärta-kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke och orsakar hög sjuklighet och dödlighet i befolkningen. READ MORE

 2. 2. Epidemiology of diabetes in a well defined population in Sweden: the Skaraborg Diabetes Registry

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Bo Berger; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; secreting systems; Endocrinology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; IA-2A; GADA; ICA; islet antibodies; C-peptide; mortality; prevalence; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Public health; incidence; epidemiology; epidemiologi; sekretion; Folkhälsa;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tidstrender i prevalens, incidens och mortalitet följdes för 15000 diabetespatienter under 1991-2005. Kliniska fynd, C-peptidanalyser och öcellsantikroppar jämfördes med avseende på förmågan att särskilja typ 1 från typ 2 diabetes och faktorer som påverkade prognosen undersöktes. READ MORE

 3. 3. Antigen-specific islet antibodies: prediction of beta cell failure and differentiation between Type 1 and Type 2 diabetes

  University dissertation from Henrik Borg, Wallenberg Laboratory, Entrance 46 2nd floor, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Henrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; secreting systems; Endocrinology; seropositive; seronegative; slowly-progressive; Type 2; Type 1; classification; IA-2A; IA-2; GADA; GAD; ICA; islet antibodies; C-peptide; beta cell function; diabetes mellitus; adult-onset; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid Typ 1 diabetes mellitus (insulinberoende, [ungdoms]) förlorar kroppen förmågan att tillverka insulin, det hormon som styr upptaget av socker i kroppens celler. Insulinet bildas av bukspottskörtelns hormonproducerande betaceller, och Typ 1 diabetes orsakas av att dessa celler skadas och förstörs. READ MORE

 4. 4. Cardiovascular mortality and morbidity in hypopituitary patients and metabolic effects of growth hormone treatment

  University dissertation from Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Author : Birgitta Bulow; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glucose metabolism; growth hormone replacement; growth hormone deficiency; long-term survival; craniopharyngioma; cardiovascular risk factors; Hypopituitarism; cardiovascular mortality; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på svenska ___________________________________________________________ I hypofysen bildas och frisätts hormoner vilka dels har en direkt verkan och dels styr andra körlars insöndring av hormon i kroppen. Den vanligaste orsaken till bristande hypofysfunktion (hypofysinsufficiens) hos vuxna patienter är tumörer belägna i hypofysen eller i hypofysens närhet. READ MORE

 5. 5. Hypertension in a defined population. The Skaraborg Hypertension and Diabetes Project

  University dissertation from Community Medicine

  Author : Erik Bøg-Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Socialmedicin; samhällsmedicin; Kardiovaskulära systemet; Social medicine; Cardiovascular system; sekretion; diabetologi; diabetology; Endokrinologi; secreting systems; Endocrinology; primary care.; treatment; survival; cardiovascular disease risk factors; insulin resistance; Hypertension; type 2 diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hypertoni (högt blodtryck) och typ 2 diabetes (åldersdiabetes) är vanligt förekommande sjukdomar i Sverige. Ingen av sjukdomarna ger inledningsvis några särskilda symptom. READ MORE