Search for dissertations about: "diastolic dysfunction"

Showing result 1 - 5 of 63 swedish dissertations containing the words diastolic dysfunction.

 1. 1. Nitrates and Left Ventricular Dysfunction

  University dissertation from Erik Tingberg Department of Clinical Sciences, Lund Cardiology, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden

  Author : Erik Tingberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; lipid peroxidation; malondialdehyde; peptide; brain natriuretic peptide; left ventricular dysfunction; nitrates; acute myocardial infarction; heart failure; atrial natriuretic; diuretics; echocardiography; haemodynamic measurements; neurohumoral activation; diastolic dysfunction; Cardiovascular system; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Kardiovaskulära systemet; oxidative stress; isoprostanes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nyligen genomförda undersökningar pekar på att mellan en och två procent av den vuxna befolkningen lider av hjärtsvikt (hjärtinsufficiens/hjärtinkompensation), en oförmåga hos hjärtat att med ett normalt fyllnadstryck förse kroppens olika organ med blod. Vanligtvis är orsaken primärt kardiell (utgående från hjärtat) där ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom) utgör den största gruppen antingen orsakad av en hjärtinfarkt, där den kvarvarande hjärtmuskeln är otillräcklig för att upprätthålla en adekvat pumpförmåga, eller orsakad av en fortlöpande hjärtmuskelskada orsakad av kronisk syrebrist i hjärtmuskel på basen av kranskärlsförträngningar. READ MORE

 2. 2. Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy transient left ventricular dysfunction

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Micael Waldenborg; Örebro universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Echocardiography; takotsubo; annulus motion; cardiac autonomic function; broken heart; diastolic; ventricular mass; concentric wall motion; Medicine; Medicin; Biomedicin; Biomedicine;

  Abstract : Takotsubo cardiomyopathy (TTC) is a disease characterized by transient left ventricular (LV) dysfunction and typical wall motion abnormalities in apical parts, without obvious signs of coronary influence. Due to its elusive natural cause and the lack of clarified pathology, further studies are needed. READ MORE

 3. 3. Echocardiography/Doppler for the evaluation of coronary artery function, left ventricular function and the relationship between early diastolic and systolic function

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Reidar Winter; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coronary flow reserve; contrast echocardiography; early diastolic downward velocity; flow propagation velocity; colour M-mode; diastolic function; Echocardiography; Doppler; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ultraljudundersökning av hjärtat (ekokardiografi) har under det senaste decenniet fått en alltmer framträdande roll i diagnostiken av hjärtsjukdomar och används ofta för att vägleda medicinska beslut inom hjärtsjukvården. Ekokardiografi är av central betydelse framförallt vid undersökning av vänsterkammarens pumpförmåga (systoliska funktion) och hjärtklaffarnas funktion. READ MORE

 4. 4. Quantification of 4D Left Ventricular Blood Flow in Health and Disease

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jonatan Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MRI; relative pressure; 4D flow; quantification; turbulent kinetic energy; dilated cardiomyopathy; magnetic resonance imaging; physiology; cardiac function; diastolic dysfunction;

  Abstract : The main function of the heart is to pump blood throughout the cardiovascular system by generating pressure differences created through volume changes. Although the main purpose of the heart and vessels is to lead the flowing blood throughout the body, clinical assessments of cardiac function are usually based on morphology, approximating the flow features by viewing the motion of the myocardium and vessels. READ MORE

 5. 5. Cardiovascular dysfunction in obstructive sleep apnea

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Holger Kraiczi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstructive sleep apnea; blood pressure; cardiac size; left ventricular function; endothelium-dependent vasodilation; forearm vascular conductance; natriuretic peptides;

  Abstract : This thesis addresses relationships between the presence or severity of obstructive sleep apnea (OSA) and blood pressure (BP) as well as other signs of cardiovascular dysfunction.In a cross-sectional investigation of a sleep laboratory cohort of 81 patients, a dose response relationship was observed between the number of apneas plus hypopneas per hour of sleep (apnea-hypopnea index, AHI; measured with polysomnography) and office systolic and diastolic BP (SBP and DBP), daytime ambulatory DBP as well as nighttime ambulatory SBP and DBP (all ambulatory measurements taken at 20-minute intervals). READ MORE