Search for dissertations about: "dissertation in physiotherapy"

Showing result 1 - 5 of 263 swedish dissertations containing the words dissertation in physiotherapy.

 1. 1. Physiotherapy in a Danish private context - a social and ethical practice

  University dissertation from Division of Physiotherapy

  Author : Jeanette Praestegaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Foucault; practice; ethical issues; professional ethics; Physiotherapy;

  Abstract : Popular Abstract in Danish Fysioterapi er en social og etisk praksis som udfolder sig under specifikke historiske, politiske, socialkulturelle og økonomiske forhold. Dansk fysioterapi i en privat kontekst er praktiseret, administreret og håndteret indenfor en neoliberal ideologi, der genererer udfordringer for både fysioterapeuter og borgere: Det forventes implicit at begge parter understøtter den neoliberale ideologi, da fysioterapeuter i privat praksis har viden og færdigheder, som de tilbyder for penge og konverterer til behandling indenfor de givne rammer og forhold, hvilket deres patienter accepterer og støtter op omkring. READ MORE

 2. 2. Sexual health in Rheumatoid Arthritis - a physiotherapeutic approach

  University dissertation from Division of Physiotherapy

  Author : Kristina Areskoug Josefsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sexual Health; Rheumatoid Arthritis; Physical therapy; Rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Reumatoid artrit (RA) även kallat ledgångsreumatism, är en ledsjukdom som innebär inflammationer i kroppens leder. Sjukdomens symptom är smärta, trötthet, nedsatt fysisk kapacitet med svullna, ömma leder. Kvinnor drabbas i större utsträckning av ledgångsreumatism än män. READ MORE

 3. 3. Hip disorders and osteoarthritis: focus on health-related quality of life, assesssment and intervention

  University dissertation from Physiotherapy

  Author : Anne Sundén; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; physiotherapy; intervention; hip; osteoarthritis; health-related quality of life; physical function; self-efficacy; Tai Chi; patient education;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De övergripand syftena med dessa studier var att undersöka vilka konsekvenser höftbesvär och höftledsartros har på hälsorelaterad livskvalité, fysisk förmåga och tilltro till egen förmåga. Höftledsartros är ofta förknippad med svår smärta och påverkar både fysiska funktioner och livskvalité. READ MORE

 4. 4. Altered movement patterns and deviating muscular activity in individuals with anterior cruciate ligament injury

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Anna Trulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Movement pattern; Physiotherapy; Motor control; Sensorimotor control; Neuromuscular control; Anterior cruciate ligament; Muscular activity; Motor skills; Single leg squat; Electromyography EMG ; Postural orientation; Assessment; Task performance; Reproducibility of findings; Performance test; Hop test; knee; dynamic joint stability;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Skador i knäleden är vanligt förekommande och främre korsbandsskada drabbar i Sverige årligen mer än 8 per 10 000 personer i åldern 10-64 år. Följderna av skadan kan bli bestående funktionsnedsättning med bl.a. instabilitet, plötsliga och smärtsamma knäledsvikningar och ökad risk för nya skador. READ MORE

 5. 5. Quality of life, Motivation and Costs in Multidisciplinary Rehabilitation. A prospective controlled two-year study in patients with prolonged musculoskeletal disorders

  University dissertation from Inst för Sjukgymnastik, Lunds Universitet, Box 5134, SE-220 05 Lund

  Author : Birgitta Grahn; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cost-effectiveness analysis; primary health care; predictors; outcome; networks; health-related quality of life; motivation; physiotherapy; Multidisciplinary rehabilitation; musculoskeletal disorders; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Livskvalitet, motivation och kostnader vid rehabilitering av patienter med långvariga muskuloskeletala besvär Långvariga muskuloskeletala besvär är ett omfattande medicinskt, socialt och ekonomiskt problem i utvecklade länder. Syftet med avhandlingen var att utvärdera ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram som fokuserade på Basal Kroppskännedom och kognitiv och avspänningsbehandling med tanke på hälso-relaterad livskvalitet, arbetsförmåga och kostnader för samhället, och att uppnå en djupare förståelse för motivation till förändring hos patienter med långvariga muskuloskeletala besvär. READ MORE