Search for dissertations about: "dissertation on emergency department"

Showing result 21 - 25 of 137 swedish dissertations containing the words dissertation on emergency department.

 1. 21. Emergency contraception among young people in Uganda : User and provider perspectives

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Author : Josaphat K Byamugisha; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Emergency contraception; young people; acceptability; utilization; health care workers; Uganda;

  Abstract : Background: The maternal mortality ratio for Uganda is 435/100,000 live births. Between 12-30 percent of the maternal deaths are due to induced abortions. According to the 2007 Uganda demographic and health survey (UDHS), the contraceptive prevalence rate was 24 percent and only 18 percent used modern contraceptives. READ MORE

 2. 22. Early diagnostic evaluation of patients with possible acute syndrome, with special emphasis on troponin T

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Catharina Borna; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chest pain; acute coronary syndrome; High sensitivity troponin; emergency department;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 23. Acute confusion in orthopaedic care. With the emphasis on the patients' view and the episode of confusion

  University dissertation from Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Edith Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Gerontology; Gerontologi; orthopaedics; Surgery; Elderly; Encounter; Nurse-patient relations; Memory; Verbal behaviour; Behaviour; Hip fracture; Incidence; Risk factors; Confusion; Nursing care; Delirium;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Personer, särskilt äldre, som vårdas på sjukhus kan under vårdtiden utveckla ett tillfälligt förvirringstillstånd (akut konfusion, ACS). Tillståndet är ofta förenat med obehag för patienten och efteråt ber de ibland vårdarna om ursäkt för sitt beteende. READ MORE

 4. 24. Case management for frail older people. Effects on healthcare utilisation, cost in relation to utility, and experiences of the intervention

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Magnus Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intervention Studies; Hospitalisation; Informal Caregiver; Case Management; Content Analysis; Registries; Healthcare Utilisation; Frail Elderly; Complex intervention; Healthcare Costs;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Dagens vårdsystem står inför många stora utmaningar. Många av dem är relaterade till komplexa vårdbehov hos den allt större andelen sköra äldre personer. Denna andel ökar samtidigt som många vårdorganisationer har krav på sig att minska kostnaderna. READ MORE

 5. 25. Mild head injury : Inhospital observation or computed tomography?

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Author : Jean-Luc af Geijerstam; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Decision analysis; inhospital observation; management strategy; metaanalysis; mild head injury; randomised controlled trial; systematic review; tomography; x-ray computed; triage.;

  Abstract : Background Patients with mild head injuries are treated every day in emergency departments around the world. The rationale for any management strategy is to identify with a high degree of safety at reasonable costs, patients at risk of deterioration due to serious intracranial injuries. READ MORE