Search for dissertations about: "diving"

Showing result 1 - 5 of 29 swedish dissertations containing the word diving.

 1. 1. The human diving response - effects of temperature and training

  University dissertation from Lund : Grahn

  Author : Erika Schagatay; Mittuniversitetet.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi; The human diving response - effects of temperature and training.; Djurfysiologi; pig; human; training; breath-holding time; breaking point; cold-receptors; arterial blood; vasoconstriction; bradycardia; diving reflex; diving response; Breath-hold diving; Animal physiology; simulated diving;

  Abstract : The aim was to elucidate the cardiovascular response associated with breath-hold diving, especially the effects of temperature in its elicitation and the effects of different types of training on the human diving response (DR) and breath-holding time (BHT), and to evaluate the human DR in a mammalian perspective. A model for simulated diving by apnea and facial immersion in cold water was developed. READ MORE

 2. 2. Cardiovascular and respiratory effects of apnea in humans

  University dissertation from Animal Physiology

  Author : Johan Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; lung volume; breath-hold diving; Apnea; breath-holding; face immersion; cold stimulation; diving response; diving reflex; circulation; bradycardia; vasoconstriction; arterial blood pressure; cardiac output; spleen; respiration; splenic contraction; alveol; Physiology; Fysiologi; Respiratory system; Andningsorganen; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Dykresponsen Andningsuppehåll (apné) eller fridykning ställer stora krav på att så effektivt som möjligt disponera de förråd med syrgas som finns i kroppen. Känsliga organ såsom hjärnan och hjärtat kan inte klara sig utan syrgas någon längre tid. READ MORE

 3. 3. Infammatory response to hyperbaric trauma. An experimental and clinical study

  University dissertation from Dr Anders Ersson. Department of Anaesthesiology and Intensive Care. Malmo University Hospital. 205 02 Malmo. Sweden

  Author : Anders Ersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård; Complement; Cytokines; NGAL; Secretory leukocyte protease inhibitor; decompression sickness; inflammation; Diving; bubbles;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Dekompressionssjuka (DCS) är ett tillstånd som kan uppkomma när man utsätts för en hastig sänkning av omgivningstrycket. Bakgrunden till tillståndet är att vävnadslagrad gas frisätts till blodbanan och där på olika sätt kan ge upphov till symptom från lätta hudbesvär till livshotande påverkan på det centrala nervsystemet. READ MORE

 4. 4. Oxygen content in semi-closed rebreathing apparatuses for underwater use Measurements and modeling

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Oskar Frånberg; KTH.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Diving; rebreather; underwater breathing apparatus; unmanned testing; hyperbaric; metabolic simulator; scuba; semi-closed; Medicinsk teknologi; Medical Technology;

  Abstract : The present series of unmanned hyperbaric tests were conducted in order to investigate the oxygen fraction variability in semi-closed underwater rebreathing apparatuses. The tested rebreathers were RB80 (Halcyon dive systems, High springs, FL, USA), IS-Mix (Interspiro AB, Stockholm, Sweden), CRABE (Aqua Lung, Carros Cedex, France), and Viper+ (Cobham plc, Davenport, IA, USA). READ MORE

 5. 5. Diving into the Leptoceridae (Trichoptera)

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Tobias Malm; Stockholms universitet.; [2007]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE