Search for dissertations about: "doctoral thesis in"

Showing result 1 - 5 of 63998 swedish dissertations containing the words doctoral thesis in.

 1. 1. Organizing the Voice of Women : A study of the Polish and Swedish women's movements' adaptation to international structures

  Author : Eva Karlberg; Adrienne Sörbom; Apostolis Papakostas; Håkan Johansson; Södertörns högskola; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizing; Social Movements; Meta-Organization; Social Movement Coalitions; Decided Order; Resource Mobilization; the Women’s Movement; Interest Representation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : The European Union has become an important arena for international politics. Various actors try to influence the European-level executive and legislative authorities. Lobbyists in Brussels are not the only type of actors promoting the interests of others. READ MORE

 2. 2. The study of the Escherichia coli BarA-UvrY two-component system and its ability to sense the environment

  Author : Anna-Karin Pernestig; Öjar Melefors; S Normark; Nyström Thomas; Stockholm Karolinska Institute; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; Medical sciences; Medicin;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Towards a Poetics of Nostalgia : The Nostalgic Experience in Modern Fiction

  Author : Niklas Salmose; Randall Stevenson; Laura Marcus; Patricia Waugh; UK The University of Edinburgh; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nostalgia; Modernism; Literature; Aesthetics; Style; Narratology; Emotions; Nostalgi; Modernism; Litteratur; Estetik; Stilistik; Narratologi; Känslor; English literature; Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning;

  Abstract : In recent years there has been a body of studies relating nostalgia and fiction in political, sociological, feminist, or historical ways. This thesis, instead, sets out to perform an unusual textual study of nostalgia in modern fiction in order to work towards a poetics of nostalgia. READ MORE

 4. 4. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 5. 5. Beyond Cut and Join : Expanding the Creative Role of Film Editing

  Author : Kersti Grunditz Brennan; Juliette Mapp; Karen Pearlman; Ilona Hongisto; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Film editing; character; collaboration; filmmaking; artistic research; creative practice research; Degree of Doctor of Philosophy in Fine Arts in Performative and Media Based Practices with Specialisation in Film and Media.; Degree of Doctor of Philosophy in Fine Arts in Performative and Media Based Practices with Specialisation in Film and Media.;

  Abstract : The research project Beyond Cut and Join – Expanding the creative role of film editing comes out of two major observations over decades of professional film editing experience: that a lot of film editing’s potential is untapped in filmmaking, especially in relation to character creation; and that editors’ skills, influence and authorial participation often are misunderstood and undervalued. Through editing practice and writing, this research explores an expanded role of editing by asking: 1. READ MORE