Search for dissertations about: "double non taxation"

Found 3 swedish dissertations containing the words double non taxation.

 1. 1. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies : A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce

  University dissertation from Jönköping : Jönköping International Business School

  Author : Pernilla Rendahl; Högskolan i Jönköping.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Abstract : Nedladdningsbara tjänster kan lätt tillhandahållas över landsgränser, vilket innebär att köpare och säljare kan befinna sig i olika stater. Mervärdesskatten är dock en nationell skatt som beläggs dessa tjänster. Detta innebär att samma tjänst kan bli beskattad i flera olika stater (sk. dubbelbeskattning),  t. READ MORE

 2. 2. Crossing a border : a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

  University dissertation from Stockholm : Jure

  Author : Yvette Lind; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; jurisprudence; direct taxation; international tax law; EU tax law; tax treaties; social security law; the fundamental freedoms; disparities; reversed discrimination; legal pluralism; rättsvetenskap; direkt beskattning; socialförsäkringar; gränsarbete; diskriminering; rättspluralism; skatteavtal;

  Abstract : “Crossing a Border“- A Comparative Tax Law Study on Consequences of Cross-Border Working in the Öresund- and the Meuse-Rhine Regions is a doctoral thesis on tax law and social security law focused on cross-border commuting in the two cross-border regions of the Öresund and Meuse-Rhine. Two mayor aims are addressed: (1) To analyse the problems associated with cross-border working in the Öresund region caused by the legal divergence between Swedish and Danish tax law. READ MORE

 3. 3. Maternal morbidity in Uganda : Studies on life-threatening pregnancy complcations in low-income settings

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Author : Pius Okong; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Life threatening; pregnancy complications; maternal morbidity; audits; near miss; HIV; abortion; risk factors; endometritis-myometritis; adolescents; transition; Uganda.;

  Abstract : Introduction: Life-threatening complications in pregnancy rarely achieves public health prominence in the same way as maternal mortality partly because they represent a wide spectrum of conditions. The improved level of care in many high-income countries has significantly reduced morbidity and risk of death from these conditions. READ MORE