Search for dissertations about: "e-commerce tax"

Found 2 swedish dissertations containing the words e-commerce tax.

 1. 1. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies : A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce

  University dissertation from Jönköping : Jönköping International Business School

  Author : Pernilla Rendahl; Högskolan i Jönköping.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Abstract : Nedladdningsbara tjänster kan lätt tillhandahållas över landsgränser, vilket innebär att köpare och säljare kan befinna sig i olika stater. Mervärdesskatten är dock en nationell skatt som beläggs dessa tjänster. Detta innebär att samma tjänst kan bli beskattad i flera olika stater (sk. dubbelbeskattning),  t. READ MORE

 2. 2. Government e-service delivery identification of success factors from citizens' perspective

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Parmita Saha; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Abstract : The successful adoption of new technologies helps governments achieve efficiency in their implementation and delivery of public services to citizens. The objective behind various e-government initiatives has shifted in recent years towards establishing services that cater more to citizens' needs and offer greater accessibility. READ MORE