Search for dissertations about: "ePrescribing"

Found 3 swedish dissertations containing the word ePrescribing.

 1. 1. ePrescribing Studies in Pharmacoinformatics

  University dissertation from Naturvetenskapliga institutionen

  Author : Bengt Åstrand; Göran Petersson; Sven Tågerud; Anders Ekedahl; Albert Wertheimer; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Pharmacy Services; Decision Making; computer-assisted; Drug Interactions; Drug Utilization statistics numerical data; ePrescribing; Medical Informatics; Medication Errors prevention control; Pharmacoinformatics; Polypharmacy; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical informatics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk informatik; Pharmacology; Farmakologi;

  Abstract : Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. READ MORE

 2. 2. Interoperability Capability to interoperate in a shared work practice using information infrastructures studies in ePrescribing

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sten-Erik Öhlund; Göran Goldkuhl; Eriksson Owen; Göran Petersson; Margunn Aanestad; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interoperability; work practice; information infrastructure; ePrescribing; eHealth;

  Abstract : The ability to interoperate between systems, people, and organizations is considered an important issue within eHealth in order to deliver patient centered care. The achieving and improving of interoperability is a complex undertaking involving the evolution of an information infrastructure, sharing of knowledge and resources, governance of the interoperation between organizations, people and work practices, and handling of economic and legal matters. READ MORE

 3. 3. eMedication – improving medication management using information technology

  University dissertation from Kalmar : Linnaeus University Press

  Author : Tora Hammar; Göran Petersson; Sofia Kälvemark Sporrong; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eMedication; eHealth; medication; ePrescribing; electronic prescribing; information technology; drug-related problems; clinical decision support system; health care; pharmacy; patient;

  Abstract : Medication is an essential part of health care and enables the prevention andtreatment of many conditions. However, medication errors and drug-relatedproblems (DRP) are frequent and cause suffering for patients and substantial costsfor society. READ MORE