Search for dissertations about: "economic systems"

Showing result 1 - 5 of 850 swedish dissertations containing the words economic systems.

 1. 1. On Enterprise Systems Artifacts: Changes in Information Systems Development and Evaluation

  University dissertation from Department of Informatics, Lund University

  Author : Jonas Hedman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information systems development; evaluation; artifact evaluation; artifacts; systemteori; Informatik; Informatics; systems theory; Enterprise Systems; ERP Systems;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Framväxten av affärssystem under 1990 talet är en av de mest betydelsefulla utvecklingarna inom verksamhetsstödjande informationssystem. Affärssystem karaktäriseras av omfattande branschtäckning, stor funktionalitet, generisk lösning, processorientering, integrerad lösning och centralt dataformat, som tillsammans gör affärssystem kanske till den hittills mest komplexa och omfattande formen av verksamhetsstödjande informationssystem. READ MORE

 2. 2. Economic Growth and Fiscal Policy

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Pontus Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; public debt; Economics; tax harmonization; financial lending; economic growth; fiscal policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ekonomisk tillväxt och finanspolitik. Med ekonomisk tillväxt avses tillväxttakten i BNP – det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras för slutlig användning i ett land – och med finanspolitik avses handhavandet av de offentliga finanserna. READ MORE

 3. 3. Economic Aspects of Ageing

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Paul Nystedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Diffusion of Medical Technology; Social Networks; Time Allocation; Widowhood; Gender; Ageing; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : This thesis concerns economic aspects of ageing and investigates incentives and outcomes related to this process. The thesis is a collection of five essays. An introductory chapter provides an overall economic perspective of ageing. READ MORE

 4. 4. Synchronous Protocols for Low-Power Wireless: Towards Reliable and Low-Latency Autonomous Networking for the Internet of Things and Wireless Sensor Networks

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Beshr Al Nahas; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Dependability; Low-power; wireless networks; Industrial Internet of Things; wireless communications; high reliability; low latency; WSN; IoT;

  Abstract : With the emergence of the Internet of Things, autonomous vehicles and the Industry 4.0, the need for reliable yet dynamic connectivity solutions is arising.Many of these applications build their operation on distributed consensus. READ MORE

 5. 5. Market Structure and Integration - Essays on Trade, Specialisation and Foreign Direct Investment

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Karin Olofsdotter; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Economic Integration; Market Size; Scale Economies; Welfare; Specialisation; Country Capabilities; Trade; Economic Growth; Foreign Direct Investment; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar olika aspekter av internationell ekonomi knutna till utländska direktinvesteringar, produktionsmönster och handelsflöden. Dessa behandlas i ljuset av en globalt tilltagande internationalisering såväl som fördjupad ekonomisk integration på regional nivå. READ MORE