Search for dissertations about: "effect of osmotic pressure on bacteria"

Found 2 swedish dissertations containing the words effect of osmotic pressure on bacteria.

 1. 1. Design of solid dosage forms for mucosal vaccination - Investigations on the influence of excipients on product performance

  Author : Annika Borde; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sublingual vaccine tablet; freeze-drying; mucosal vaccination; osmotic pressure; Vibrio cholerae; hydrophilic matrix tablets; Bradford Assay; protein release; mucoadhesion;

  Abstract : Most vaccines today are liquid formulations for parental administration. However, there are several drawbacks connected to these vaccines. Since injectable vaccines only induce systemic antibody responses, they are not effective against the various pathogens that affect mucosal surfaces with poor permeability for serum-derived antibodies, e.g. READ MORE

 2. 2. Physics of Viral Infectivity: Energetics of Genome Ejection

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Meerim Jeembaeva; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; microfluidics.; differential scanning calorimetry; capsid; Key words: phage; osmotic suppression; DNA ejection; isothermal titration calorimetry; enthalpy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Virala infektioner är och har varit ett stort hälsoproblem för mänskligheten. Många av de sjukdomar som förorsakas av virus är obotliga och spridningen är oftast snabb (ett exempel är HIV). Förutom att direkt förorsaka olika sjukdomstillstånd har virus också påvisats vara orsak till olika former av cancer. READ MORE