Search for dissertations about: "ekvationer"

Showing result 1 - 5 of 70 swedish dissertations containing the word ekvationer.

 1. 1. Encountering algebraic letters, expressions and equations: A study of small group discussions in a Grade 6 classroom

  Author : Elisabeth Rystedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : introductory algebra algebraic letters algebraic expressions equations small group discussions manipulatives inledande algebra; algebraiska bokstäver; algebraiska uttryck; ekvationer; smågruppsdiskussioner; laborativt material;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Parabolic equations with low regularity

  Author : Magnus Fontes; Matematik LTH; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematik; Mathematics; Galerkin approximation.; low regularity; variational method; Hilbert transformation; fractional calculus; parabolic equations; quasilinear;

  Abstract : In this work we study a variational method for treating parabolic equations that yields new results for non-linear equations with low regularity on source and boundary data. We treat mainly strongly parabolic quasilinear equations and systems in divergence form. READ MORE

 3. 3. Geometric Methods for some Nonlinear Wave Equations

  Author : Jonatan Lenells; Matematik (naturvetenskapliga fakulteten); []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Natural science; Geodesic flow; Nonlinear wave equations; Geometric methods; Naturvetenskap;

  Abstract : A number of results related to the geometric interpretation of some dispersive nonlinear wave equations are presented. It is first described how some well-known shallow water equations arise geometrically as Euler equations for the geodesic flow on the Virasoro group endowed with certain right-invariant metrics. READ MORE

 4. 4. Structural algorithms and perturbations in differential-algebraic equations

  Author : Henrik Tidefelt; Torkel Glad; Mats Jirstrand; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; differential-algebraic equations; index reduction; singular perturbation; Automatic control; Reglerteknik;

  Abstract : Den kvasilinjära formen av differential-algebraiska ekvationer är både en mycket allmängiltig generalisering av den linjära tidsinvarianta formen, och en form som visar sig lämpa sig väl för indexreduktionsmetoder som vi hoppas ska komma att bli både praktiskt tillämpbara och väl förstådda i framtiden.Kuperingsalgoritmen (engelska: the shuffle algorithm) användes ursprungligen för att bestämma konsistenta initialvillkor för linjära tidsinvarianta differential-algebraiska ekvationer, men har även andra tillämpningar, till exempel det grundläggande problemet numerisk integration. READ MORE

 5. 5. Qualitative Aspects of Nonlinear Parabolic Partial Differential Equations and Systems

  Author : Joakim Petersson; Matematik (naturvetenskapliga fakulteten); []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematik; Mathematics; Optimal constants; Global existence; Parabolic equations; Quenching;

  Abstract : This thesis contains four papers about some aspects of nonlinear parabolic equations and systems. Paper 1. A note on quenching for parabolic equations with dynamic boundary conditions We present a quenching result for semilinear parabolic equations with dynamic boundary conditions in bounded domains with a smooth boundary. Paper 2. READ MORE