Search for dissertations about: "electric arc discharge"

Found 4 swedish dissertations containing the words electric arc discharge.

 1. 1. Modelling of Electric Arc Welding arc-electrode coupling

  University dissertation from Gothenburg : Chalmers University of Technology

  Author : Alireza Javidi Shirvan; Högskolan Väst.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; electric welding; arc welding simulation; electrode; plasma; cathode layer; sheath; arc discharge;

  Abstract : Arc welding still requires deeper process understanding and more accurateprediction of the heat transferred to the base metal. This can be provided by CFD modelling.Most works done to model arc discharge using CFD consider the arc corealone. READ MORE

 2. 2. Modelling of cathode-plasma interaction in short high-intensity electric arc Application to Gas Tungsten Arc Welding

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Alireza Javidi Shirvan; Högskolan Väst.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Production Technology; Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Electric arc discharge; sheath; pre-sheath; Knudsen layer; doped refractory cathode; arc-cathode coupling; Gas Tungsten Arc simulation; OpenFOAM.; electric arc discharge;

  Abstract : In arc welding the quality of the weld is strongly influenced by the thermal history of the workpiece which is itself governed by the electric arc heat source. The models for predicting weld properties thus need a good evaluation of the distribution of the heat input from thearc to the workpiece. READ MORE

 3. 3. Theoretical and Experimental Studies of the Formation of Ionized Gases in Spark Ignition Engines

  University dissertation from Lund Institute of Technology

  Author : Raymond Reinmann; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Thermal Ionization; Calorimetry; Interferometry; Spark Ignition Engine; Current and Voltage Measurements; Engine Control.; fluid dynamics; Gases; plasmas; Gaser; plasma; fluiddynamik; Breakdown; Arc; Glow; Flame Ionization; Chemi-Ionization; Spark; Townsend; Fysicumarkivet A:1998:Reinmann;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie är ämnad åt att undersöka joniseringsprocessen i gaser, både teoretiskt och experimentellt. Arbetet är speciellt riktat mot att utöka förståelsen för detta fenomen i förbränningsrummet av en förbränningsmotor. READ MORE

 4. 4. Optical Diagnostics of Non-thermal Plasmas and Plasma-assisted Combustion

  University dissertation from Lund Report on Combustion Physics

  Author : Jiajian Zhu; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; High-speed photography; Laser diagnostics; Planar laser-induced fluorescence; Plasma-assisted combustion; Non-thermal plasmas; Gliding arc discharge; Optical diagnostics; Particle tracking velocimetry; Fysicumarkivet A:2015:Zhu;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Plasma består av fria elektroner, joner och neutrala partiklar och utgör det fjärde tillståndet av materia där de andra tre är fast-, flytande- och gasfas. Plasma är den vanligast förekommande tillståndet av materia i universum och uppskattas utgöra mer än 99% av universums totala massa. READ MORE