Search for dissertations about: "electronic government"

Showing result 1 - 5 of 75 swedish dissertations containing the words electronic government.

 1. 1. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Andreas Ask; Örebro universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Abstract : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. READ MORE

 2. 2. Governments in control? the implications of governance and policy entrepreneurship in electronic government

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Ann-Sofie Hellberg; Örebro universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electronic government; governance; policy entrepreneurship; policy making; policy implementation; ICTs; information systems; Informatik; Informatics;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Reassembling Local E-Government A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Mariana S. Gustafsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Abstract : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. READ MORE

 4. 4. A Framework for Securing e-Government Services The Case of Tanzania

  University dissertation from Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Author : Geoffrey Rwezaura Karokola; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; e-Government; information security; maturity models; services; technical security; non-technical security; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Abstract : e-Government services are becoming one of the most important and efficient means by which governments (G) interact with businesses (B) and citizens (C). This has brought not only tremendous opportunities but also serious security challenges. Critical information assets are exposed to current and emerging security risks and threats. READ MORE

 5. 5. Professional challenges in recordkeeping in Sweden

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Maria Kallberg; Mittuniversitetet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; E-government; electronic recordkeeping; recordkeeping awareness; professional challenges; local government;

  Abstract : .... READ MORE