Search for dissertations about: "elektronik"

Showing result 1 - 5 of 4525 swedish dissertations containing the word elektronik.

 1. 1. On Design, Analysis, and Implementation of LDI/LDD Lattice Filters

  Author : Johnny Holmberg; Lennart Harnefors; Håkan Johansson; Mälardalens högskola; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik; elektronik; Electronics;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Measurements of Respiratory Carbon Dioxide

  Author : MIA FOLKE; Ylva Bäcklund; Olof Lindahl; Mälardalens högskola; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik; elektronik; Electronics;

  Abstract : Koldioxid är en central parameter för metabolismen i alla levande varelser. Hos människan regleras koldioxidhalten främst genom andningen. Därför är det viktigt att kunna mäta och övervaka koldioxidhalten i fysiologiska applikationer så väl inom sportmedicin som inom vården, till exempel på intensivvårdsavdelningar. READ MORE

 3. 3. On Stabilization of Sensorless Synchronous Motor Drives and Traction Converters

  Author : Magnus Jansson; Lennart Harnefors; Mats Alakula; Mälardalens högskola; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik; elektronik; Electronics;

  Abstract : Avhandlingen behandlar först och främst styrning av elmotordrifter, men vi tittar även på styrning av nätomriktare för stabil framdrivning av tåg.Två industriprojekt är rapporterade i avhandlingen, i form av delrapporterna ”Sensorless Control of Electrically Excited Synchronous Machines”, ABB Corporate Research och ”Stable and Passive Traction”, Bombardier Transportation. READ MORE

 4. 4. Compound semiconductors : defects and relocation of atoms during growth sputtering and diffusion

  Author : Margareta K. Linnarsson; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; secondary ion mass spectrometry SIMS ; cascade mixing; redistribution; diffusion; defects; passivation; SiC; A1xGa1-xAs; Electronics; Elektronik;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. By Means of Beams : Laser Patterning and Stability in CIGS Thin Film Photovoltaics

  Author : Per-Oskar Westin; Marika Edoff; Uwe Zimmermann; Lars Stolt; Friedrich Kessler; Uppsala universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Laser patterning; laser ablation; laser micro-welding; stability; Cu InGa Se2; CIGS; thin film solar cells; thin film photovoltaics; module technology; solar energy; Electronics; Elektronik; Teknisk fysik med inriktning mot elektronik; Engineering Science with specialization in Electronics;

  Abstract : Solar irradiation is a vast and plentiful source of energy. The use of photovoltaic (PV) devices to convert solar energy directly to electrical energy is an elegant way of sustainable power generation which can be distributed or in large PV plants based on the need. READ MORE