Search for dissertations about: "employeeship"

Found 2 swedish dissertations containing the word employeeship.

 1. 1. An employeeship model and its relation to psychological climate : A study of congruence in the behavior of leaders and followers

  Author : Johan Bertlett; Institutionen för psykologi; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employeeship; leadership; leader-follower behavior; work relationships; ELR Model; employee behavior; psychological climate;

  Abstract : This doctoral dissertation was driven by an inspiration to study how employees behave toward each other from an interactive perspective where all members of an organization are considered active contributors. Employeeship holds this perspective and acknowledges the importance of productive relationships. READ MORE

 2. 2. Autonomous, yet Aligned : Challenges of Self-Leadership in Context

  Author : Gisela Bäcklander; Matti A. Kaulio; Calle Rosengren; Max Rapp Ricciardi; Petra Bosch-Sijtsema; KTH; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Abstract : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. READ MORE