Search for dissertations about: "endometrium"

Showing result 1 - 5 of 73 swedish dissertations containing the word endometrium.

 1. 1. The Human Endometrium Studies on Angiogenesis and Endometriosis

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Christian Moberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrium; angiogenesis; endothelial cell; endometriosis; receptivity; implantation; oestrogen receptor; progesterone receptor; crystallin; interleukin; vasoactive intestinal peptide; peritoneal fluid; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Abstract : Angiogenesis is thought to play a pivotal role in the cycling endometrium. Coordinated by oestrogen and progesterone, endometrial blood vessel development is primarily mediated by vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A), which promotes endothelial cell (EC) proliferation and protects ECs from induced apoptosis. READ MORE

 2. 2. The Plasminogen Activation System in Human Endometrium and Endometrial Cancer; Function, Tissue Localization and Prognostic Importance

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Johanna Nordengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; progesterone; estradiol; cultured cells; gene expression; prognosis; hyperplasia; neoplasm; endometrium; human; Plasminogen activators; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen studeras plasminogenaktiverings-systemets (PA-systemets) komponenter i livmoderslemhinnan. PA-systemet reglerar omvandlingen av plasminogen till plasmin. Plasminogen är ett inaktivt enzym som finns överallt i kroppsvätskor samt i kroppens olika organ. READ MORE

 3. 3. Matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) and Tissue inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-4) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium

  University dissertation from Publishing Centre, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

  Author : Radovan Pilka; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; Obstetrics; gynaecology; Cytologi; onkologi; cancerology; secretion; Biology; Biologi; Cytology; oncology; implantation; human; endometrium; mRNA; MMP-26; TIMP-4; reproduktion; andrologi; gynekologi; Obstetrik; sexuality; reproduction; sexualitet; andrology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen studeras Matrix MetalloProteinase-26 (MMP-26) och Tissue Inhibitor of MetalloProteinases-4 (TIMP-4) i normalt, hyperplastiskt och malignt endometrium. Just detta protease/hämmarpar kan potentiellt vara av mycket stort intresse vid implantationsprocessen. READ MORE

 4. 4. Hormonal regulation of the primate uterus : effects of hormone treatment and lifestyle intervention

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Women's and Children's Health

  Author : Mariana Hulchiy; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrium;

  Abstract : The uterus is a major hormone-responsive reproductive organ in primates. Hormones promote their effect via different pathways. Receptors involved in steroid hormone, thyroid hormone and insulin signaling have been found in the endometrium. READ MORE

 5. 5. Aspects of proteinase-activated receptor-2: A sensor of enzymatic activity at the cell surface

  University dissertation from Div. of molecular neurobiology, Sölvegatan 17, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Anna-Karin Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; Neurology; endometrium.; coagulation; signalling; proteinase; G-protein; cell; receptor; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vår kropp består av en till synes oändlig mängd individuella celler. För att alla dessa celler skall kunna fungera som en helhet måste de meddela sig med varandra. För att en cell i tån ska kunna känna av vad som händer i knät så har den bland annat receptorer på sin yta. READ MORE