Search for dissertations about: "endothelial cells"

Showing result 1 - 5 of 610 swedish dissertations containing the words endothelial cells.

 1. 1. Auxiliary Cells for the Vascularization and Function of Endogenous and Transplanted Islets of Langerhans

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Liza Grapensparr; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Islets of Langerhans; beta cells; diabetes; transplantation; vascularization; Schwann cells; endothelial progenitor cells; neural crest stem cells; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : Type 1 diabetes develops through the progressive destruction of the insulin-producing beta-cells. Regeneration or replacement of beta-cells is therefore needed to restore normal glucose homeostasis. Presently, normoglycemia can be achieved by the transplantation of whole pancreas or isolated islets of Langerhans. READ MORE

 2. 2. Vascular Interactions in Innate Immunity and Immunothrombosis: Models of Endothelial Protection

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Sofia Nordling; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelial cells; Thrombosis; Innate immunity; Immunothrombosis; Thromboinflammation; Immunologi; Immunology;

  Abstract : The phenomenon known as immunothrombosis has garnered increased attention over the last few years. Much work has been done to characterize the cross talk between hemostasis and the innate immune system. READ MORE

 3. 3. Endothelial-leukocyte interactions

  University dissertation from Maria Olofsson, Department of Cell and Molecular Biology, Box 94, S-221 00 Lund, Sweden

  Author : Maria Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Histology; endothelial cell; leukocyte; apoptosis; mitochondria; heparin binding protein; vascular permeability; E-selectin; migration; rolling; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trots att kroppen skyddas av ett hudlager på utsidan och av epitelceller i kroppens inre organ utsätts vi hela tiden för infektioner. När en vävnad blir infekterad börjar cellerna utsöndra inflammatoriska mediatorer som bland annat orsakar svullnad och rodnad. READ MORE

 4. 4. On the role of mast cells in chemokine-induced leukocyte recruitment

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Yusheng Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chemokines; mast cells; TNF-alpha; dexamethasone; P-selectin; E-selectin; activation; Medicine human and vertebrates ; endothelial cells; adhesion; Neutrophil; Medicin människa och djur ; recruitment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inflammation är vävnadens svar på yttre störning och syftar till att eliminera främmade ämnen såsom bakterier men under vissa omständigheter initieras den inflammatoriska reaktionen av ofarliga substanser eller för starkt mot patogener och kan därmed orsaka vävnadsskada och är en underliggande mekanism vid många vanliga sjukdomar inkluderande allergier, blodförgiftning och inflammatorisk tarmsjukdom. Den viktigaste komponenten i den inflammatoriska reaktionen är vävnadsinfiltrationen av leukocyter. READ MORE

 5. 5. Endothelial cells : Dysfunction and repair mechanisms

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

  Author : Elzafir Elsheikh; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelial cells; endothelial progenitor cells; Wegener s granulomatosis; atherosclerosis; myocardial infarction; menstruation cycle; stromal cell-derived factor-1;

  Abstract : Endothelial cells (ECs) are crucial component of the normal vascular wall, providing an interface between the bloodstream and surrounding tissue of the blood vessel wall. Endothelial progenitors cells (EPCs) circulate in the blood and migrate to regions of the circulatory system with injured endothelium and ischemic tissues. READ MORE