Search for dissertations about: "enzymologi"

Showing result 1 - 5 of 52 swedish dissertations containing the word enzymologi.

 1. 1. Structure and Function of Beta-Mannanases from Glycoside Hydrolase Clan A. A Study of Hemicellulases from Microbes and a Mollusc

  University dissertation from Department of Biochemistry, Lund University

  Author : Lars Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proteiner; enzymologi; enzymology; Proteins; subsite organisation; transglycosylation; enzyme kinetics; beta-mannanase; hemicellulose;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Växter är en av den största grupperna av organismer på jorden. Den här gruppen av organismer kan syntesisera kolhydrater med solenergi. I växter används en stor del av kolhydraterna till att bilda förnyelsebara polysackarider som sedan används för att bygga upp vedstrukturer. READ MORE

 2. 2. Hemicelluloses from Agricultural and Forestry Crops Isolation, Characterisation, and Enzymatic Hydrolysis

  University dissertation from Department of Biochemistry, Lund University

  Author : Alexandra Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proteiner; enzymologi; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; enzymology; hydrogels; Plant biochemistry; Växtbiokemi; Proteins; a-galactosidase; b-mannanase; hemicellulase; corn fibre; barley husks; spruce; size-exclusion chromatography; arabinoxylan; microwave irradiation; steam pretreatment; membrane filtration; hemicellulose; galactoglucomannan;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hemicellulosa är en fantastisk källa av förnyelsebar råvara, vars användning har potental att bli kraftigt utökad i framtiden. Hemicellulosor är tillsammans, med lignin och cellulosa bland de mest förekommande klasserna av ämnen i växtcellernas väggar. READ MORE

 3. 3. Membrane protein proteomics - Novel method for membrane protein identification and quantification

  University dissertation from Department of Immunotechnology, Lund University

  Author : Maria Bentz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biokemisk teknik; mebran; steroider; Lipider; membranes; steroids; Lipids; enzymologi; Proteiner; Membrane proteins; Proteomics; Proteinase K; N-terminal labelling; Relative Quantitation; Database search; Cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; enzymology; Proteins; Biochemical technology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Membranproteiner är tämligen svåra att digerera med enzym som trypsin. Mindre specifika enzym såsom elastase och pepsin har dock visat sig mer effektiva. READ MORE

 4. 4. Rate Limiting Factors For Protein Folding

  University dissertation from Maria Silow, Department of Biochemistry, Lund University

  Author : Maria Berggård Silow; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kinetic competition; transient aggregation; diffusion control; reconfiguration time; collapse; osmolytes; broad barriers; Hammond behaviour; two-state; U1A; CI2; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Proteiner är stora kedjelika molekyler som syntetiseras i cellen med utgångspunkt från arvsmassan, DNA. I alla organismer har proteinerna en mängd uppgifter som kan sträcka sig allt ifrån att vara byggnadsmaterial i senor och bindväv till att fungera som avancerade molekylära maskiner i organismens energiomsättning. READ MORE

 5. 5. Structure and distribution of alpha-1-microglobulin proteins

  University dissertation from Department of Cellular and Molecular Biology. Sölvegatan 39 22100 Lund

  Author : Tord Berggård; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Proteins; lysine; chromophore; placenta; immunohistochemistry; albumin; prothrombin; plasma; bikunin; lipocalin; alpha-1-microglobulin; protein HC; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Proteiner har en nyckelroll i praktiskt taget alla biologiska processer. Proteiner har väldigt skilda funktioner, tex. transport och lagring av ämnen, som stödmaterial i vävnad, immunförsvar, samordning av ämnesomsättningen m.m. READ MORE