Search for dissertations about: "enzymology"

Showing result 1 - 5 of 73 swedish dissertations containing the word enzymology.

 1. 1. Exotic Ribosomal Enzymology

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Josefine Liljeruhm; Uppsala universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; rRNA modification; Methyltransferase; RlmM; RlmJ; D-amino acid; Unnatural amino acid; Chromoprotein; Biology with specialization in Molecular Biology; Biologi med inriktning mot molekylärbiologi;

  Abstract : This thesis clarifies intriguing enzymology of the ribosome, the multiRNA/multiprotein complex that catalyzes protein synthesis (translation). The large ribosomal RNAs (23S and 16S rRNAs in E. coli) are post-transcriptionally modified by many specific modification enzymes, yet the functions of the modifications remain enigmatic. READ MORE

 2. 2. β-Mannoside hydrolases from clan A – Structural enzymology, subsite engineering and transglycosylation

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Anna Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; β-mannosidase; β-mannanase; enzymology; kinetics; MALDI-TOF MS; protein engineering; protein structure; subsite organisation; transglycosylation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Energiförsörjning är essentiellt för alla samhällen världen över, men jordens resurser är inte obegränsade. Växter utgör en stor källa av förnyelsebara råvaror som skulle kunna användas för att ersätta en del fossila energikällor och material. READ MORE

 3. 3. The digestive machinery of a human gut bacterium : Structural enzymology of galactomannan utilisation

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry

  Author : Viktoria Bågenholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; beta-mannanase; Glycoside hydrolase; enzymology; structural biology; kinetics; HPLC; product profiles; structure-function;

  Abstract : Vi kryllar av bakterier. De bor framför allt i vår tjocktarm där de lever på de delar av vår mat som vi inte kan ta hand om själva. I utbyte omvandlar bakterierna en del av maten de äter till vitaminer och fettsyror som är viktiga för oss. READ MORE

 4. 4. Structure and Function of Beta-Mannanases from Glycoside Hydrolase Clan A. A Study of Hemicellulases from Microbes and a Mollusc

  University dissertation from Department of Biochemistry, Lund University

  Author : Lars Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proteiner; enzymologi; enzymology; Proteins; subsite organisation; transglycosylation; enzyme kinetics; beta-mannanase; hemicellulose;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Växter är en av den största grupperna av organismer på jorden. Den här gruppen av organismer kan syntesisera kolhydrater med solenergi. I växter används en stor del av kolhydraterna till att bilda förnyelsebara polysackarider som sedan används för att bygga upp vedstrukturer. READ MORE

 5. 5. Hemicelluloses from Agricultural and Forestry Crops Isolation, Characterisation, and Enzymatic Hydrolysis

  University dissertation from Department of Biochemistry, Lund University

  Author : Alexandra Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proteiner; enzymologi; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; enzymology; hydrogels; Plant biochemistry; Växtbiokemi; Proteins; a-galactosidase; b-mannanase; hemicellulase; corn fibre; barley husks; spruce; size-exclusion chromatography; arabinoxylan; microwave irradiation; steam pretreatment; membrane filtration; hemicellulose; galactoglucomannan;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hemicellulosa är en fantastisk källa av förnyelsebar råvara, vars användning har potental att bli kraftigt utökad i framtiden. Hemicellulosor är tillsammans, med lignin och cellulosa bland de mest förekommande klasserna av ämnen i växtcellernas väggar. READ MORE