Search for dissertations about: "epidemiology in Sweden"

Showing result 1 - 5 of 645 swedish dissertations containing the words epidemiology in Sweden.

 1. 1. Folate - Associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status

  University dissertation from Nutrition Epidemiology Research Group

  Author : Ulrika Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folate; B-vitamins; breast cancer; diet; epidemiology; nutrition; plasma; polymorphism; estrogen receptor α; estrogen receptor β; reproducibility; prospective;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Folat är ett B-vitamin som kan bidra till minskad risk för en rad sjukdomar, däribland en speciell form av blodbrist, ryggmärgsbråck hos nyfödda, hjärt- kärlsjukdom och vissa cancerformer. Folat förekommer framför allt i många vegetabiliska livsmedel. READ MORE

 2. 2. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  University dissertation from Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. READ MORE

 3. 3. Protective Immunity in Atherosclerosis

  University dissertation from Experimental Cardiovascular Research Unit, Lund University

  Author : Maria Wigren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AtherosclerosisVaccineInflammationT cellsregulatory T cells;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärt- kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den bakomliggande orsaken till de allra flesta fall av hjärt- kärlsjukdom är vad som i vardagligt tal kallas åderförkalkning. Den medicinska termen för åderförkalkning är ateroskleros. READ MORE

 4. 4. Interaction between dietary factors and genetic risk for lipoprotein traits and cardiovascular disease

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Sophie Hellstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diet; polyunsaturated fatty acids; diet quality index; fatty acid desaturase; blood lipids; lipoproteins; polymorphisms; genetic risk score; gene-diet interaction; cohort; epidemiology; cardiovascular disease;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sambanden mellan kostens sammansättning och risk för hjärt-kärlsjukdom är i många fall oklara. En kost rik på fleromättade fettsyror har ansetts kunna ge skydd mot hjärt-kärlsjukdom, men resultaten från olika studier är motstridiga. READ MORE

 5. 5. Population-based prediction of atrial fibrillation

  University dissertation from Lund University

  Author : Gustav Smith; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atrial fibrillation; prediction; epidemiology; genetics; natriuretic peptide; heart failure;

  Abstract : Abstract in Undetermined Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia and increases in prevalence. As AF confers increased risk of morbidity, stroke, dementia and mortality, a major objective of cardiovascular epidemiology today is the development of tools for prediction and prevention of AF and its consequences. READ MORE