Search for dissertations about: "epigenetics"

Showing result 1 - 5 of 77 swedish dissertations containing the word epigenetics.

 1. 1. The Human Pancreatic Islet Methylome and Its Role in Type 2 Diabetes

  University dissertation from Epigenetics and Diabetes

  Author : Tasnim Dayeh; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CpG-SNP; glucagon secretion; insulin secretion; human pancreatic islets; DNA methylation; Epigenetics;

  Abstract : Popular Abstract in English Sugar is the main source of energy in our bodies. If your blood sugar drops below a certain level, it can cause serious damage to your brain. On the other hand, having a very high blood sugar level for a long time can cause diabetes. READ MORE

 2. 2. Study of DNA methylation in human pancreatic islets

  University dissertation from Epigenetics and Diabetes

  Author : Elin Hall; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 2 diabetes; epigenetics; DNA mehtylation; human pancreatic islets; insulin secretion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger förhöjt blodsocker (glukos) som gemensam nämnare. Diabetes ökar stort runt om i världen och ”International Diabetes Federation” (IDF) meddelade att det år 2014 fanns 387 miljoner individer med diabetes globalt och att denna siffra förväntas öka till 592 miljoner individer till år 2035. READ MORE

 3. 3. Genetic and epigenetic influence on oxidative phosphorylation, islet function and type 2 diabetes in humans

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Anders H Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 Diabetes; Genetics; Epigenetics; Human Pancreatic Islets; Oxidative Phosphorylation; Insulin Secretion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av förhöjda halter av glukos (socker) i blodet. Förekomsten av diabetes ökar i snabb takt i hela världen. År 2011 var 366 miljoner människor drabbade av diabetes, och denna siffra beräknas till 522 miljoner år 2030 om ingen avgörande åtgärd genomförs. READ MORE

 4. 4. Genome-wide analysis of the DNA methylation landscape in human tissues

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Petr Volkov; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bioinformatics; epigenetics;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Non-invasive Rejection Surveillance after Heart Transplantation

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Ihdina Sukma Dewi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE