Search for dissertations about: "ergonomics in production system"

Showing result 1 - 5 of 263 swedish dissertations containing the words ergonomics in production system.

 1. 1. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  University dissertation from Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Author : Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Abstract : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. READ MORE

 2. 2. Kaikaku in production

  University dissertation from Mälardalen University : Västerås

  Author : Yuji Yamamoto; Mälardalens högskola.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; production system; continous improvement; radical improvement; Japanese industry; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organization;

  Abstract : In today’s fast-changing and dynamic business environment, the pressures on manufacturing companies to compete on the global arena have been intensified. Production is challenged to handle and benefit from ever increasing competitions in terms of cost, delivery capability, and flexibility. READ MORE

 3. 3. Production Ergonomics: Identifying and managing risk in the design of high performance work systems

  University dissertation from W.P. Neumann (Box 8850, SE-402 72 Göteborg, Sweden), OR www.lub.se , OR www.arbetslivsinstitutet.se/biblioteket

  Author : Patrick Neumann; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reumatologi; Organizational science; Organisationsteori; Production technology; Produktionsteknik; muskelsystem; Skelett; rheumatology locomotion; muscle system; Skeleton; Risk Assessment; Manufacturing; Musculoskeletal disorders; Human Factors; Organisational Development; Production System Design; Strategy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Dålig ergonomi i produktionssystem kan äventyra prestationsförmågan och även orsaka muskuloskeletala besvär (eng. musculoskeletal disorders: MSD). Detta utgör en stor kostnad för samhälle, företag och drabbade individer. READ MORE

 4. 4. Architecting model driven system integration in production engineering

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Yujiang Li; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; System architecture; system integration; information model; ISO 10303; application context; implementation context; implementation model.; Production Engineering; Industriell produktion;

  Abstract : System integration is a key enabler to maximize information value in an engineering context. The valuable information is normally represented by information models which play a decisive role in the implementation of system integration. READ MORE

 5. 5. Supporting the Design of Reconfigurable Production Systems

  University dissertation from Västerås : Mälardalen University

  Author : Carin Rösiö; Högskolan i Jönköping.; Mälardalens högskola.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; production system; production system design; development; reconfigurability; Innovation and Design; innovation och design; manufacturing system; design process; industrialization; reconfigurable manufacturing system; RMS; mobility; case study; manufacturing industry;

  Abstract : To compete, manufacturing companies need production systems that quickly can respond to changes. To handle change drivers such as volume variations or new product variants, reconfigurability is advocated as a competitive means. READ MORE