Search for dissertations about: "etnografiska metoder"

Found 2 swedish dissertations containing the words etnografiska metoder.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 2. 2. Pretend that it is Real! Convergence Culture in Practice

  University dissertation from Faculty of Culture and Society, Malmö University

  Author : Marie Denward; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; media convergence; alternate reality games; broadcast television; pervasive games; culture of production; ethnography; game design; game development; transmedia storytelling; pervasive live action role-playing; fiction; reality; participatory culture; audience; interactivity; public service broadcasting; media studies;

  Abstract : Media convergence has mainly been defined and explained as a technological and industrial phenomenon; as the process where new technologies are accommodated by existing media and communication industries and their cultures of production. One consequence of convergence in today’s hybrid media landscape is that the previously distinct borders between production and consumption have become blurred. READ MORE