Search for dissertations about: "evidens"

Showing result 1 - 5 of 26 swedish dissertations containing the word evidens.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. READ MORE

 2. 2. Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Magnus Levinsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Evidence in Practice On Knowledge Use and Learning in Social Work

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Gunilla Avby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

  Abstract : Ett i allt högre grad vetenskapsbaserat samhälle har lett till att kunskapsbasen i många verksamheter ifrågasatts, däribland socialt arbete. Avhandlingen behandlar kunskapsanvändning och lärande i utredningsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. READ MORE

 4. 4. Postoperative pain management after total hip arthroplasty. A focus on evidence, clinical practice and the individual patient’s pain response

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Anja Geisler; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Total Hip Arthroplasty; Pain management; predictions; individual patient data; Postoperative pain; Total Hip Arthroplasty; Prediction; Multimodal non-opioid analgesics; Individual patient data;

  Abstract : Background: Patients experiencing high levels of pain after surgery remains a considerable clinical problem. Often, no consensus about the best analgesic treatment is present. The majority of clinical trials regarding postoperative pain, generally, target the average analgesic efficacy. READ MORE

 5. 5. Attitudes and beliefs about national guidelines for schizophrenia. A study among stakeholders

  University dissertation from Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Mental Health Services Research

  Author : Boel Sandström; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; attitude; evidence-based; guidelines; implementation; leadership; mental health; nursing; PARIHS;

  Abstract : The aim of this thesis was to investigate and synthesise the knowledge base concerning leadership and its influence on the implementation of evidence-based practice. A further aim was to investigate attitudes and beliefs among politicians, healthcare managers and mental healthcare professionals about the Swedish national guidelines for schizophrenia or schizophrenia-like conditions. READ MORE