Search for dissertations about: "expert lay"

Found 3 swedish dissertations containing the words expert lay.

 1. 1. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  University dissertation from Blekinge Institute of Technology

  Author : Stefan Larsson; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law and planning; Sociology of law; Spatial planning; Knowledge-types; Expert lay; Wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; Implementation; Sweden; sociology of law; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; implementation; Sweden.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser. READ MORE

 2. 2. Free software to open hardware: Critical theory on the frontiers of hacking

  University dissertation from Blekinge Institute of Technology

  Author : Johan Söderberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hackers; constructivism; innovation; free software; critical theory; immanent critique; technology; lay expertise; open hardware;

  Abstract : Starting from the experiences of hackers developing free software and open hardware, this thesis addresses some key and recurrent themes in the field of Science and Technology Studies (STS). It poses the question: how are technologies conceptualised, constructed and used in ways that render some aspects of them transparent, while leaving others opaque? This question is complicated by the fact that what is visible and transparent to some will remain opaque to others, depending on the level of technical expertise commanded. READ MORE

 3. 3. Mathematics teachers' conceptions about equations

  University dissertation from Helsinki : University of Helsinki

  Author : Iiris Attorps; Högskolan i Gävle.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; algebra; conception; equation; learning; mathematics teacher; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Abstract : The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. READ MORE