Search for dissertations about: "förändringsarbete"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word förändringsarbete.

 1. 1. Att utvärdera i praktiken The practice of evalutation - a retrospective study for local change and development in public libraries

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Angela Zetterlund; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; utvärdering; uppföljning; förändringsarbete; institutionell teori; programutvärdering; utvecklingsprojekt; bibliotek; utvärderingsforskning; folkbibliotek; sverige; Evaluation; Evaluation Practice; Program; Project; Public Library; Library Management; Institutional Theory; Library and Information Services;

  Abstract : The study is placed within the area of library and information science (LIS) known as evaluation research and in particular, the area that relates to theory of evaluation practice. An analysis of previous research reveals that there is a need for conceptualising evaluation activities in the real life of libraries and information services and to reflect further on the conditions for evaluation in various institutional contexts. READ MORE

 2. 2. Vulnerability and Power Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy

  University dissertation from Uppsala : Uppsala University

  Author : Sara Bondesson; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statskunskap; Political Science; Social vulnerability; Disaster risk reduction; Social movements; Power; Empowerment; Hurricane Sandy; Rockaway; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; social vulnerability; disaster risk reduction; social movements; power; empowerment;

  Abstract : Det här är en studie om katastrofer, sårbarhet och makt. Avhandlingenspringer ur ett forskningsproblem: främjandet av marginaliserade gruppersegenmakt (empowerment) tros fungera bäst om den sker inifrån den egnagruppen och utifrån självorganiserande principer, men trots detta initierasoch styrs emancipatoriska projekt ofta av aktörer som inte själva tillhör marginaliseradegrupper. READ MORE

 3. 3. Beyond the Product – Enabling design services in small and medium sized enterprises

  University dissertation from Uppsala : Uppsala University

  Author : Magnus Eneberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service dominant logic; Small and medium sized enterprises; Activity theory; Organizational change; Organizational learning; Design management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många industridesignkonsultföretag har som ambition att anta en strategisk roll i sina kundföretag. Design ses i detta sammanhang som ett viktigt konkurrensmedel med en kreativ process som stödjer en innovationsdriven verksamhet. READ MORE

 4. 4. Under the skin of change meanings, models and management

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Jacob Hallencreutz; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Abstract : For society at large, and organizations in particular, the magnitude, speed, impact, and unpredictability of change, are greater than ever before. But despite the need for unceasing transformation, there seems to be a general consensus between practitioners and scholars that few are successful when trying to lead organizational change. READ MORE

 5. 5. Gerotranscendence from a Nursing Perspective – from Theory to Implementation

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Barbro Wadensten; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Gerontology nursing; Gerontological care; Gerotranscendence; Nursing theory; Nursing models; Gerontological theory; Ageing; Care of older people; Nursing; Guidelines; Innovation; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Abstract : The overall aim of the present thesis was to gain further knowledge about the nursing theoretical basis of care of older people, to translate the theory of gerotranscendence into practical guidelines, and to implement the theory and guidelines in practical settings.Study I comprised a literature search and a review with qualitative analysis of nursing theories. READ MORE