Search for dissertations about: "felveckade proteiner"

Found 4 swedish dissertations containing the words felveckade proteiner.

 1. 1. Analytical Approaches to Neurodegenerative Disease Protein Aggregation

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Henning Wiberg; KTH.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; neurodegenerative diseases; protein misfolding; protein aggregation; gel electrophoresis; isoelectric focusing; immunodetection; ELISA; immunoprecipitation; mass spectrometry; nanoelectrospray; liquid chromatography; neurodegenerativa sjukdomar; felveckade proteiner; proteinaggregering; geleektrofores; isoelektrisk fokusering; immundetektion; ELISA; immunoprecipitering; masspektrometri; nanoelektrospray; vätskekromatografi; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Molecular Aspects of Transthyretin Amyloid Disease

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Karin Sörgjerd; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Amyloid; apoptosis; BiP; chaperone; misfolding; oligomer; transthyretin; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi;

  Abstract : This thesis was made to get a deeper understanding of how chaperones interact with unstable, aggregation prone, misfolded proteins involved in human disease. Over the last two decades, there has been much focus on misfolding diseases within the fields of biochemistry and molecular biotechnology research. READ MORE

 3. 3. Combined structural methods to characterize an oligomeric small heat shock protein Hsp21

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemistry and Structural Biology

  Author : Gudrun Rutsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small heat shock proteins; chaperones; crosslinking mass spectrometry; Stable isotope labeling; quantification; small angle X-ray scattering; cryo-electron microscopy; combined structural methods; plant stress;

  Abstract : Undersökning av Hsp21 med korslänknings-masspektrometriMänniskans kropp består av ungefär 30 trillioner celler och varje cell innehåller omkring 100 000 proteiner. Föreställ dig om kroppen vore jordklotet, varje vävnad ett land och varje cell en stad. Varje stad vore då konstant som Paris i rusningstrafiken. READ MORE

 4. 4. Peptide folding and local unfolding of SOD1 in the presence of interacting macromolecular crowders - a Monte Carlo approach

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Astronomy and Theoretical Physics

  Author : Anna Bille; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Monte Carlo simulations; protein folding; SOD1; crowding; Fysicumarkivet A:2016:Bille;

  Abstract : Proteiner är några av livets beståndsdelar. Komplexa molekyler som förser våra kropparmed både struktur och funktion, bland annat i muskler. De är kedjor av aminosyror,som vartefter de skapas i kroppen ofta veckar sig till en specifik tredimensionell strukturför att kunna utföra den funktion de har optimerats för under evolutionens gång. READ MORE