Search for dissertations about: "fetma"

Showing result 1 - 5 of 86 swedish dissertations containing the word fetma.

 1. 1. Metabolic consequences of a Paleolithic diet in obese postmenopausal women

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Caroline Blomquist; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Postmenopausal women; Paleolithic diet; randomized diet intervention; fat metabolism; low-grade inflammation; circulating fatty acids; diet validation; obesity; insulin resistance; Postmenopausala kvinnor; Paleolitisk kost; randomiserad kostintervention; fettmetabolism; fetma; låggradig inflammation; cirkulerande fettsyror; kostvalidering; fetma; insulin resistens; medicin; Medicine;

  Abstract : BackgroundObesity, in particular abdominal adiposity, is associated with elevated fatty acids and pro-inflammatory adipokines, which are linked to ectopic fat storage and insulin resistance. During menopause, there is a redistribution of fat from the peripheral to abdominal depots. READ MORE

 2. 2. Salt-inducible kinases in adipose tissue

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Johanna Sernevi Säll; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; salt-inducible kinase; SIK; SIK2; fettväv; fettceller; insulinsignalering; glukosupptag; fetma; insulinresistens; salt-inducible kinase; SIK; SIK2; adipose tissue; adipocytes; insulin signalling; glucose uptake; obesity; insulin resistance;

  Abstract : Fetma och typ 2 diabetes är stora folksjukdomar som ökar i rasande takt världen över. En gemensam nämnare för dessa sjukdomar är att de vävnader i kroppen som reglerar ämnesomsättningen, t.ex. fettvävnaden, förlorar känsligheten för hormonet insulin så att det inte längre fungerar normalt. READ MORE

 3. 3. Mental health in adolescents undergoing bariatric surgery : Psychological outcomes four months and two years after gastric bypass

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Kajsa Järvholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bariatric surgery; Gastric bypass; Adolescent; Mental Health; Depression; Anxiety; Self esteem; Suicidal ideation; fetma; gastric bypass; ungdomar; psykisk hälsa; depression; ångest; självkänsla; självmordstankar;

  Abstract : Svår fetma är ett svårbehandlat tillstånd och hittills har fetmakirurgi visat sig vara den metod som ger den största och mest beständiga viktminskningen över längre tid. Fetmakirurgi har tidigare endast erbjudits vuxna både i Sverige och i andra länder. READ MORE

 4. 4. Fetma och övervikt i barndomen - tidig identifiering av riskfaktorer

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Josefine Roswall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; childhood obesity; early riskfactors; waist circumference; gut microbiota;

  Abstract : Background: The incidence of childhood obesity is increasing. Many children become obese during preschool years and stay obese, with lifelong health consequences, such as impaired insulin sensitivity. There is growing evidence that factors during intrauterine life and infancy influence the risk of developing obesity. READ MORE

 5. 5. Craniopharyngioma. Morbidity and Structural Changes in the Brain

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Sigríður Bára Fjalldal; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; craniopharyngioma; hypothalamus; hypothalamic obesity; metabolism; cognition; magnetic resonance imaging; diffusion tensor imaging; white matter lesions; morbidity; cardiovascular risk; craniofaryngiom; hypotalamus; hypotalamisk fetma; ämnesomsättning; kognition; magnetkameraundersökning; vitsubstansförändringar; dödlighet; hjärt-kärlsjukdomar;

  Abstract : Hypothalamus (HT) is a brain structure which serves as a coordination center for several vital body functions. Craniopharyngioma (CP) is a pituitary tumor with high morbidity, primarily due to HT lesion. READ MORE