Search for dissertations about: "fildelning"

Found 3 swedish dissertations containing the word fildelning.

 1. 1. Gifting Technologies Ethnographic Studies of End-users and Social Media Sharing

  University dissertation from Linköping, Sweden : Department of Computer and Information Science, Linköpings universitet

  Author : Jörgen Skågeby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sociala medier; virtuell etnografi; fildelning; gåvor; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : This thesis explores what dimensions that can be used to describe and compare the sociotechnical practice of content contribution in online sharing networks. Data was collected through online ethnographical methods, focusing on end-users in three large media sharing networks. READ MORE

 2. 2. Metaphors and Norms - Understanding Copyright Law in a Digital Society

  University dissertation from Lund University

  Author : Stefan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IPRED; copyright; file sharing; conceptual metaphor theory; path dependence; skeumorphs; conceptions; Norms; metaphors; InfoSoc; online anonymity; digital society.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad är det med upphovsrätten som inte fungerar i det digitala samhället? Vad är det som gör att miljoner människor just i fallet med fildelning tycker att det är okej att bryta mot lagen? Och, sett från det omvända perspektivet, vad är det som gör att lagen inte klarar av att anpassa sig efter de nya digitala praktikerna? Varför denna inlåsning och detta tillbakablickande? Det här är en sammanläggningsavhandling i rättssociologi som - via fyra artiklar och en kappa - dels visar hur upphovsrätten förstärks och breddas när den möter den digitala utmaningen, och dels visar hur de sociala normerna är exceptionellt svaga på just det här området. En delstudie rör exempelvis de sociala normerna innan och efter IPRED infördes i Sverige. READ MORE

 3. 3. Digital Content Networks The Past, the Present and Decentralizing

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Tommo Reti; KTH.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Abstract : This thesis presents a solution-oriented analysis of current issues in digital content distribution management and content networks. The findings support the view that the recent development in the area has created a few congestion points, both in content distribution and content business, that gather increasing technical, social, financial, and political influence in the world. READ MORE