Search for dissertations about: "flight performance"

Showing result 1 - 5 of 91 swedish dissertations containing the words flight performance.

 1. 1. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

  University dissertation from Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. READ MORE

 2. 2. In the wake of a bird - Quantifying aerodynamic performance of avian flight

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Marco Klein Heerenbrink; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; animal flight; flight performance; gliding; powered flight; wing morphology; aerodynamics; biomechanics; birds; jackdaw; Corvus monedula; wind tunnel; PIV;

  Abstract : Popular Abstract in English Insects, birds, bats and pterosaurs have all evolved the ability to fly, even though it requires a lot of energy. The advantage is obvious: one can move about vertically, to go where others cannot, find and access distant food sources or escape your predators. READ MORE

 3. 3. Aerodynamic performance in bat flight

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : Jonas Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Leptonycteris yerbabuenae; Plecotus auritus; Glossophaga soricina; PIV; aerodynamics; wing morphology; bats; wind tunnel; animal flight;

  Abstract : Den här avhandlingen handlar om aerodynamik hos fladdermöss. Det vill säga, hur fladdermöss skapar de krafter som låter dem flyga, hur de påverkar luften för att åstadkomma detta, och hur deras vingar rör sig när de gör det. READ MORE

 4. 4. Feathers by day, membranes by night - Aerodynamic performance in bird and bat flight

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Florian Muijres; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; animal flight; aerodynamics; vortex wake; actuator disk; flight performance; span efficiency; bird; bat; wind tunnel; PIV; Pied Flycatcher; Glossophaga soricina; Leptonycteris yerbabuenae;

  Abstract : Popular Abstract in English Animal flight has always intrigued people, and different aspects of animal flight have therefore widely been studied by biologists, physicists and engineers. At least to me, the aspect concerning the aerodynamics of animal flight in particular is very interesting because of the complex temporal varying wake dynamics as a result of continually wing morphing in flapping flight. READ MORE

 5. 5. Escape flight in butterflies

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Maria Almbro; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Flight; Lepidoptera; gamete load; lipid accumulation; predation risk; hibernation; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Zoology; zoologi;

  Abstract : Flight is considered to be the overarching reason for the enormous diversity and world-wide abundance of insects. Not only does flight enable great distances to be covered and new areas to be colonised, flying has also evolved to be important in most adult life-history characteristics from reproduction to anti-predator strategies. READ MORE