Search for dissertations about: "flow-wetted surface"

Found 3 swedish dissertations containing the words flow-wetted surface.

 1. 1. Heterogeneity-Induced Channelling, Flow-Wetted Surface, and Modelling of Transport in Fractured Rock

  Author : Martin Larsson; Auli Niemi; Chin-Fu Tsang; VLADIMIR CVETKOVIC; Uppsala universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; channelling; flow-wetted surface; fractured rock; solute transport; groundwater modelling; groundwater; Hydrology; Hydrologi;

  Abstract : Heterogeneities in fractured rock are found at all scales; from the scale of individual fractures, to the scale of fracture networks, and to the largest regional scales. These heterogeneities cause challenges for modelling and parameter estimation of flow and solute transport. READ MORE

 2. 2. Structural Uncertainties of Rock Fractures and their Effect on Flow and Tracer Transport

  Author : Martin Stigsson; Vladimir Cvetkovic; Ki-Bok Min; KTH; []
  Keywords : Fracture; Flow; Transport; Orientation uncertainty; Roughness; Self-affine; Fractal; Shear; Aperture distribution.; Mark- och vattenteknik; Land and Water Resources Engineering;

  Abstract : Att förstå flöde och transport av lösta ämnen genom sprickorna i berggrunden är viktigt för den långsiktiga säkerheten av ett geologiskt slutförvar av farligt avfall. I en diskret spricknätverksmodell byggs flödesvägarna upp av kedjor av flödesvägar genom de enskilda sprickorna i bergmassan. READ MORE

 3. 3. Modelling long-term redox processes and oxygen scavenging in fractured crystalline rocks

  Author : Magnus Sidborn; Ivars Neretnieks; Chin-Fu Tsang; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Redox chemistry; hydrogeological model; groundwater chemistry; mineral interaction; Chemical engineering; Kemiteknik;

  Abstract : Under de senaste decennierna har i många länder, inkluderat Sverige, långt gångna planer utvecklats för ett djupförvar av högaktivt kärnavfall. Som en del i det svenska förvarskonceptet skall avfallet inneslutas i kopparkapslar som omslutes av återfyllnadsmaterial med mycket låg genomsläpplighet av vatten. READ MORE