Search for dissertations about: "foraging"

Showing result 1 - 5 of 107 swedish dissertations containing the word foraging.

 1. 1. Foraging behaviour in benthivorous fish

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Marika Stenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Marinbiologi; resource assessment; giving-up densities; predation risk; foraging behaviour; limnology; marine biology; Ekologi; akvatisk ekologi; limnologi; group foraging; benthivorous fish; aquatic ecology; Hydrobiology; Ecology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förmågan att kunna hitta mat är väldigt viktigt för alla djur eftersom detta påverkar flera saker, t ex hur snabbt man växer. Det i sin tur påverkar vilken roll man har i en grupp, hur mycket energi man har råd att lägga på fortplantning och hur många ungar man får. READ MORE

 2. 2. Optimal strategies and information in foraging theory

  University dissertation from Lunds Universitet

  Author : Emma Sernland; Högskolan i Skövde.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Biology Other biology; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi; Naturvetenskap; Natural sciences; Bayesian foraging; information use; public information; prior information; negative binomial distribution; group foraging; decision-making; information updating; leaving strategy; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen presenterar jag ett antal empiriska och teoretiska arbeten där vi har studerat hur både människor och djur använder information. Vi har funnit att mängden information, och det sätt på vilket informationen presenteras, har betydelse för hur väl människans beslut anpassas till de förhållanden som råder. READ MORE

 3. 3. Fish foraging under visual constraints

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Mikael Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; planktivore.; piscivore; brownification; visual foraging; Turbidity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De optiska egenskaperna i våra sjöar och vattendrag förändras kontinuerligt. Näringsrika sjöar blir grumliga genom algblomningar och erosion gör vattnet grumligt av lerpartiklar. De senaste årtiondena vattnet också blivit brunare genom att mer humusämnen läcker från omkringliggande mark. READ MORE

 4. 4. Odour-mediated nectar foraging in the silver Y moth, Autographa gamma

  University dissertation from Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Author : Dainius Plepys; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; predation risk; Noctuidae; Lepidoptera; flight tunnel; GC-EAD; single sensillum; sprayer; ultrasound; floral volatiles; attraction; foraging; mate-finding; lilac aldehydes; olfactory receptor neurones; Ecology; Ekologi; Chemistry; Kemi;

  Abstract : It is well established that floral odours play a significant role in the nectar foraging behaviour in Lepidoptera and other insect orders. Floral odour may elicit searching, alighting and feeding behaviours alone or in concert with visual stimuli. READ MORE

 5. 5. Forest-stream linkages Experimental studies of foraging and growth of brown trout (Salmo trutta L)

  University dissertation from Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Author : Pär Gustafsson; Karlstads universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Biology; Biologi; Brown trout; diet; growth; riparian zone; forest-stream linkages; terrestrial invertebrates; light; primary production; functional response; foraging;

  Abstract : Riparian vegetation along streams and rivers affects the aquatic community in numerous ways and often operates as a link for energy flux between forest and streams. The studies presented in this licentiate thesis focus on light and terrestrial invertebrates, two factors influenced by riparian zone structure, which potentially affect stream ecosystems and thus also brown trout (Salmo trutta). READ MORE