Search for dissertations about: "formative assessment"

Showing result 1 - 5 of 26 swedish dissertations containing the words formative assessment.

 1. 1. Formative assessment teacher knowledge and skills to make it happen

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Charlotta Vingsle; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; teacher knowledge; mathematics; interactive dialouges; compulsory school; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Abstract : Several studies have demonstrated that substantial learning gains are possible when teachers use formative assessment in their classroom practice. At the heart of most definitions of formative assessment lies the idea of collecting evidence of students’ thinking and learning, and based on this information modifying teaching to better meet students’ needs. READ MORE

 2. 2. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE

 3. 3. Assidere Necesse Est Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Eva Hartell; KTH.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology education; primary education; assessment; classroom assessment; formative assessment; assessment for learning; self-efficacy; e-portfolio; e-assessment; engineering education; STEM; teknikundervisning; teknikdidaktik; formativ bedömning; bedömning; grundskola; klassrumsbedömning; bedömning för lärande; betyg; vurdering; vurdering for laring; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Abstract : This thesis focuses on teachers’ assessment practices in primary and lower secondary schools for technology education (Sv. Teknik). It is grounded in my prior experience as a teacher but also addresses the national and international research fields of technology education and assessment. READ MORE

 4. 4. ICT and formative assessment in the learning society

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Bertil Roos; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; assessment; internet; ICT; learning; constructivism; formative assessment; constructivist assessment; feedback; examination; on-line; cybernetic; e-learning; learning society; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Abstract : In the 1930s and 1940s, less than one percent of the Swedish population were in higher education. By the beginning of 1990s this proportion had reached 2.4%. During the 1990s, however, a new economic current flowed in Swedish higher education. READ MORE

 5. 5. Professional development in formative assessment effects on teacher classroom practice and student achievement

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Catarina Andersson; Umeå universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; mathematics education; professional development; teacher education; student achievement;

  Abstract : The potential of formative assessment, evident in several research reviews, has raised the interest in many countries to invest in reform initiatives to develop its use. However, implementation of formative assessment is not straightforward and there is a lack of knowledge about how to design appropriate professional development. READ MORE