Search for dissertations about: "forms of knowledge"

Showing result 1 - 5 of 519 swedish dissertations containing the words forms of knowledge.

 1. 1. F. A. Hayek's Critique of Legislation

  University dissertation from Uppsala : Department of Law

  Author : Cyril Holm; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hayek; legislation; rules; law; rationality; rational action; rational social order; equilibrium; utilitarianism; method of deliberation; criterion of correctness; Elinor Ostrom; Avner Greif; Vernon Smith; Joshua Epstein; complexity; knowledge; social cooperation; information; know-how; the Hayek problem; the invisible hand; Adam Smith; Mises; Keynes; Marx; welfare state; Gilbert Ryle; Michael Polanyi; theory of legislation; legisprudence; jurisprudence; Neo-Kantianism; historicism; cognitive closure; theory of prices; competition; syntax grammar; game theory; generative social science; agent-based computational modeling; institutional policy analysis; normative; primacy of economics; primacy of politics; Sheri Berman; constructivist rationalism; socialism; social democracy; Nozick; Rawls; distribution; justice; freedom; Kant; polycentric government; process of experimentation; speculative philosophy; analytical philosophy; freedom under the law; liberty; philosophy of mind; consequentialist; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Abstract : The dissertation concerns F. A. Hayek’s (1899–1992) critique of legislation. The purpose of the investigation is to clarify and assess that critique. READ MORE

 2. 2. Understandings of understanding : an inquiry concerning experiental conditions for developmental learning

  University dissertation from Uppsala : Department of Law

  Author : Glen Helmstad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; understanding; experience; activity; learning; explanation; Activity;

  Abstract : This thesis is about understandings of understanding and has developed from previous research on study skill and conceptions of learning among participants in various forms of education. The purpose was to investigate understandings of understanding as a phenomenon and the significance of understanding of understanding for learning. READ MORE

 3. 3. The Changing Nature of Knowledge. Mapping the Discourse of the Malmo Longitudinal Study 1939-1995

  University dissertation from Uppsala : Department of Law

  Author : Mina O'Dowd; Stockholms universitet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internationell pedagogik; International Education; social cartography; ways of seeing; precise and fluid concepts; metaphysical pluralism and truth realism; representations; immutable mobiles; knowledge; empirical psychology; philosophy of sumbolic forms; philosophical psychology; expert knowledge;

  Abstract : The concept of knowledge is the topic of this monograph, the purpose of which is to study how it has been represented in educational research literature since 1939. Six texts have been selected, which use the Malmö Longitudinal Study data. READ MORE

 4. 4. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. READ MORE

 5. 5. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  University dissertation from Lund University

  Author : Josef Chaib; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Abstract : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. READ MORE