Search for dissertations about: "framdrivningssystem"

Showing result 1 - 5 of 37 swedish dissertations containing the word framdrivningssystem.

 1. 1. Numerical Simulations of Cooling Concepts Related to Gas Turbine Combustors

  University dissertation from Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

  Author : Andreas Abdon; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motors and propulsion systems; plasma; combustor; gas turbine; cooling; numerical simulations; turbulence; ribs; impingement; Gases; fluid dynamics; plasmas; fluiddynamik; Gaser; Motorer; framdrivningssystem; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I utvecklingen av gasturbiner och förbränningsmotorer (som används i bilar, flygplan & båtar) finns idag ett modernt miljötänkande som strävar efter att reducera utsläpp och öka effektiviteten (verkningsgraden). Med användning av rätt kylmetoder kan man påverka dessa parametrar. READ MORE

 2. 2. Homogeneous Ignition - Chemical Kinetic Studies for IC-Engine Applications

  University dissertation from Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Author : Per Amnéus; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Skeletal mechanism; Mechanism reduction; n-heptane; iso-octane; formaldehyde; methane; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; Physics; Fysik; Detailed chemistry; Kinetic calculations; Engine knock; Homogeneous charge compression ignition; HCCI; Fysicumarkivet A:2002:Amnéus;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Beräkningar med detaljerade kemiska reaktionssytem, med uppemot 1500 kemiska reaktioner, har utförts på HCCI-motorer, en experimentell motortyp som bygger på homogen kompressionsantändning. Resultaten jämfördes med experimentella mätningar och visade att beräkningar med god noggrannhet kan utföras, men att antändingsprocessen är mycket känslig för även små variationer i temperatur, bränsleblandning, och eventuella felaktigheter i reaktionsmekanismen. READ MORE

 3. 3. Development and Application of Laser Techniques for Studying Fuel Dynamics and NO Formation in Engines

  University dissertation from Department of Combustion Physics, Lund University

  Author : Öivind Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Motors and propulsion systems; LIF; Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Fluorescence; Combustion; Pollutant; Nitric Oxide; Spray Combustion; DME; Laserteknik; Laser technology; Motorer; framdrivningssystem; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2000:Andersson;

  Abstract : Development and application of some laser techniques for the study of engine combustion are presented. The investigations mainly cover two aspects: fuel dynamics and formation of NO. READ MORE

 4. 4. Combustion Studies of Soot and Fuel Based on Use of Laser Diagnostics

  University dissertation from Department of Combustion Physics, Lund University

  Author : Boman Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; Laser Induced Fluorescence; Soot; Physics; Fysik; Laser technology; Motors and propulsion systems; Laserteknik; Laser-Induced Incandescence; Motorer; framdrivningssystem; Fysicumarkivet A:2002:Axelsson;

  Abstract : In the work described in the present thesis, laser techniques for combustion engine diagnostics were developed and applied. The main techniques were laser-induced incandescence (LII) and laser-induced fluorescence (LIF), used for both flame and engine diagnostics. READ MORE

 5. 5. On Radiative Heat Transfer Modeling with Relevance for Combustor and Biomass Furnaces

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Mehdi Bahador; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; termodynamik; fluiddynamik; plasma; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; plasmas; Gaser; Thermal Radiation; Scattering; Heat load; Gases; fluid dynamics; Biomass Furnaces; framdrivningssystem; Motorer; Motors and propulsion systems;

  Abstract : Thermal radiation sometimes is the dominating heat transfer mode in combustion chambers and furnaces and therefore in the design of many relevant industrial facilities prediction of it is necessary. During previous years many research efforts in the radiative heat transfer field have originated and many methods and models from simple to complex have been developed. READ MORE