Search for dissertations about: "free volume"

Showing result 1 - 5 of 1826 swedish dissertations containing the words free volume.

 1. 1. Analysis of Human Brain MRI Contributions to Regional Volume Studies

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Richard Nordenskjöld; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MRI; Brain; Volume; Hemisphere; Intracranial volume; Image analysis; Datoriserad bildanalys; Computerized Image Analysis;

  Abstract : Many disorders are associated with regional brain volumes. The analysis of these volumes from MR images often requires sequential processing steps such as localization and delineation. READ MORE

 2. 2. Free Volume and Mesopores in Polymer Nanocomposites

  University dissertation from KFS AB

  Author : Petra Winberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemical technology and engineering; Kompositmaterial; Composite materials; Macromolecular chemistry; permeability ; membrane ; positron annihilation ; fumed silica ; clay ; mesopores ; polymer nanocomposites ; free volume ; Kemiteknik och kemisk teknologi; Makromolekylär kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den fria volymen i en polymer är kopplad till flera fundamentala fysikaliska egenskaper som till exempel densitet, viskositet och gas diffusivitet. De fysikaliska egenskaperna hos polymerer i närheten av, eller i kontakt med, en solid yta har visats vara väsentligt olika dess bulkegenskaper. READ MORE

 3. 3. Water diffusion and free volume in hydrophilic polymers

  University dissertation from Department of Polymer & Materials Chemistry

  Author : Charlotte Trotzig; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; free volume; self-diffusion; degree of crystallinity; glass transition temperature; tensile storage modulus; surface tension; isotherm; HPMC; PEO; water; triacetin; clay; Macromolecular chemistry; dynamic mechanical analysis; Fysikalisk kemi; differential scanning calorimetry; nuclear magnetic resonance; positron annihilation; Makromolekylär kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid vattenabsorption i en polymer antas vattenmolekylerna röra sig genom polymeren via små kaviteter, som inte upptas av polymermolekylerna och dess termiska vibrationer. Den ej upptagna volymen, som de små kaviteterna representerar kallas fri volym. READ MORE

 4. 4. Foam, Fire and Free Volume - Chemical and Physical Aspects of Porous Polymers

  University dissertation from Department of Polymer & Materials Chemistry

  Author : Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Poisson ratio; vibration damping; acoustic impedance; cell morphology; hyperbranched polymer; Polymer foams; free volume; positron annihilation; supercritical fluid.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bilsäten har genomgått en kontinuerlig utveckling ända sedan de först beskrevs år 1885. På den tiden kunde man läsa om vadderade läderbänkar, monterade på stora fjädrar, fastsatta i chassit på ”hästlösa vagnar”. READ MORE

 5. 5. Efficient Medical Volume Visualization An Approach Based on Domain Knowledge

  University dissertation from Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Author : Claes Lundström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Scientific Visualization; Medical Imaging; Computer Graphics; Volume Rendering; Transfer Function; Level-of-detail; Fuzzy Classification; Uncertainty Visualization; Virtual Autopsies; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Abstract : Direct Volume Rendering (DVR) is a visualization technique that has proved to be a very powerful tool in many scientific visualization applications. Diagnostic medical imaging is one domain where DVR could provide clear benefits in terms of unprecedented possibilities for analysis of complex cases and highly efficient work flow for certain routine examinations. READ MORE